BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

Köszöntjük a Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar honlapján!

CH épület

Honlapunkat úgy szerkesztjük és működtetjük, hogy az széleskörűen bemutassa Karunkat és tevékenységünket a középiskolások, az egyetemi hallgatók és alkalmazottak, végzett mérnökeink és minden érdeklődő számára. Reméljük, hogy honlapunkon Ön is megtalálja a kívánt információkat. Ha további felvilágosításra van szüksége, vagy a honlappal kapcsolatban észrevételt kíván tenni, kérjük, írjon a megadott címre, vagy hívja a Dékáni Hivatalt a 463 3571 számon.

Kari hírek

Karunkon elektronikusan gyűjtjük a hallgatók diplomamunkára, szakdolgozatra, egyéni feladatra történő jelentkezését. A jelentkezés ideje: 2019. január 21. - február 25. 23:59 (oktatói elfogadással)
A pályázat beadásának határideje: 2019. január 31.
Az ösztöndíj hat hónapra, 2019. január 1. – 2019. június 30. közötti időszakra szól.
Az ösztöndíj 6 hónapra, 2019. február 1. – 2019. július 31. közötti időszakra szól.
Az ösztöndíj 12 hónapra, 2019. február 1. – 2020. január 31. közötti időszakra szól.
A pályázat beadásának határideje: 2019. január 31.

Patonay Tamás-díj

2019. január 14.

A Magyar Tudományos Akadémia Heterociklusos és Elemorganikus Kémiai Munkabizottsága és a Magyar Kémikusok Egyesülete meghirdeti a Patonay Tamás-díjat doktori képzésben részt vevő, olyan aktív doktorandusz hallgatók számára, akiknek kutatási témája illeszkedik a munkabizottság tematikájához.
A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem a Hokkaido Universityvel fennálló kétoldalú kapcsolat keretében tandíjmentes részképzési pályázatot hirdet.

Diplomaátadó ünnepség

2019. január 8.

A Vegyészmérnöki és Biomérnöki Karon végzett BSc és MSc hallgatók diplomaosztójára 2019. február 16-án (szombaton) 11 órakor kerül sor a BME Központi épület aulájában.
2019. január 18.-án bemutatják eredményeiket karunk ÚNKP ösztöndíjasai, akiknek a pályázatuk a tanév első félévével zárult.
A pályázati/jelölési anyagok benyújtásának határideje 2019. február 15, 12.00 óra

Összes kari hír megtekintése »

BME VBK K+F+InfoPont

A Kar gondozásában:

Periodica Polytechnica - Chemical Engineering

IF = 0,877 (2017)

BME VBK a Facebookon
OTDK

BME Vegyészmérnöki és
Biomérnöki Kar

Cím:

1111 Budapest,
Műegyetem rkp. 3.

Postacím:

BME Vegyészmérnöki és
Biomérnöki Kar,
1521 Budapest, Pf. 91.

Titkárság: (+36-1) 463-3571
Oktatás: (+36-1) 463-3624
E-mail: