BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

Demonstrátori pályázatok

2019. január 29. kedd

Demonstrátori pályázat kiírása

 

a Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar hallgatóinak!

 

A 2018/2019/2 félév oktatási feladatainak segítésére Dékán Úr demonstrátori pályázatot ír ki. A demonstrátor három hónapon át végzett munkájáért (2019. február. 11– május 17.) egyösszegű, minimum 37500 Ft megbízási díjban részesül. A demonstrátor részletes oktatási feladatait a tanszékvezető határozza meg.

Az alábbi táblázat szerinti 18 demonstrátori állásnak az anyagi terheit a Kar a kari Hallgatói Képviselettel közösen vállalja.

Tanszék

Tárgy

létszám

Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék

Biokémai labor

Bioreaktorok labor és Ipari Mikrobiológia labor

2 fő

1-1 fő

Fizikai Kémia és Anyagtudományi
Tanszék

Anyagtudomány: hagyományos szerk. anyagok és polimerek vagy

Fizikai kémia labor

1 fő

Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék

Vegyipari műveletek és/vagy Folyamatirányítás

4 fő

Szervetlen és Analitikai Kémia Tanszék

Általános kémia labor

6 fő

Szerves Kémia és Technológia Tanszék

Szerves szintetikus labor

Szerves vegyipari technológiák labor

2 fő

1 fő

A tanszékek saját költségre további demonstrátorokat alkalmazhatnak három hónapos időtartamra. Az őszi félévre újabb pályázatot hirdetünk.

Kérem, hogy pályázataikat az érintett tanszék vezetőjének adják le véleményezésre
2019. február 08-ig. A pályázat tartalmazza a tanulmányi eredményt, a tervezett oktatási munkát és a témavezetői vagy tárgyfelelősi ajánlást.

A Tanszékek által elfogadott pályázókat a Dékáni Hivatal értesíti a döntésről.

A pályázónak BSc diplomával kell rendelkeznie, vagy ha BSc hallgató, legalább annyiszor huszonöt teljesített kredittel rendelkezzen, ahány lezárt aktív féléve van és halmozott súlyozott tanulmányi átlageredménye haladja meg a 3,50 értéket.  

 

A pályázat tartalmazza a tanulmányi eredményt (félévenkénti kreditteljesítés, átlagos félévi kreditteljesítés, halmozott súlyozott tanulmányi átlag), a tervezett oktatási munkát és a témavezetői vagy tárgyfelelősi ajánlást (formanyomtatvány mellékelve).

Csak aktív félévre bejelentkezett BSc vagy MSc hallgató pályázhat. A pályázónak BSc diplomával kell rendelkeznievagy ha BSc hallgató, legalább 60 kreditje legyen, rendelkezzen legalább annyiszor 25 kredittel, ahány lezárt féléve van. A demonstrátori pályázat csak akkor támogatható, ha a hallgató halmozott súlyozott tanulmányi átlaga 3,5-nél jobb

 A  a pályázati adatlap a linkekre kattintva letölthető. 

Budapest, 2019. január 29.

 

 

                                                                                              Dr. Székely Edit sk.

Aktuális híreink