BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

Elhunyt Dr. BÉKÁSSY SÁNDOR aranydiplomás vegyészmérnök, egyetemi magántanár, az MTA Doktora

2017. május 15. hétfő

Elhunyt Dr. BÉKÁSSY SÁNDOR aranydiplomás vegyészmérnök, egyetemi magántanár, az MTA Doktora

A BME Szerves Kémia Tanszékén dolgozott 1984-től docensként, 1991-1999 között tanszékvezető-helyettesként, 1998 óta egyetemi magántanárként. A kémia tudomány fokozatot 1982-ben szerezte, 1997-ben habilitált a Budapesti Műszaki Egyetemen, 2005-ben pedig az MTA doktora lett. Előadója volt a Szerves Kémiai technológia, a Felületaktív anyagok kémiája és technológiája, valamint a Kémiai technológiák alapjai című tárgyaknak. Részt vett az egyetem francia nyelvű képzésének megszervezésében és elindításában, évekig oktatta a Vegyipari technológiák című tárgyat. Irányításával 34 diplomamunka és 28 szakdolgozat készült. Az utóbbi években elsősorban a levelező oktatásban és a doktori képzésben vett részt, de közreműködött a környezetmérnök hallgatók oktatásában is. Ösztöndíjasként két alkalommal vett részt Franciaországban tanulmányúton az Ecole Politechnique-en 6 hónapig és a Hamilton Alapítvány ösztöndíjával 15 hónapig. Az itteni kapcsolatok és más intézményekkel kialakított együttműködések révén az 1991-ben indult Tempus-programok során koordinálásával mintegy 20 vegyészkari hallgató többhónapos nyugat-európai útját tudták megszervezni. Emellett természetesen külföldi hallgatókat is fogadtak. Közvetlen oktatási és kutatási kapcsolatai voltak francia, belga, spanyol és román csoportokkal. Ennek során itthoni PhD képzésben való részvétele mellett két magyar-francia közös témavezetésű doktori dolgozat témavezetője is volt. Tudományos tevékenységet elsősorban a heterogén katalízis területén végzett. Korábban nikkel-vázkatalizátorokkal foglalkozott, később szilárdsav-katalizátorokat és ezek szerves szintézisekben való alkalmazhatóságát vizsgálta. Kutatási eredményeit 77 közleményben és 108 előadásban ismertette. Két szabadalom társszerzője. Sokéves oktatómunkája elismeréseként 1998-ban Pedagógus Szolgálatért Emlékérmet kapott.

 

Búcsúztatása az újpesti Megyeri Temetőben (Budapest, IV. Megyeri út 49)

2017. május 23-án, kedden 12 órakor a Református Egyház szertartása szerint történik.

 

Gyászjelentés

Aktuális híreink