BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

Új dékán a BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Karának élén

2017. augusztus 1. kedd

Új dékán a BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Karának élén

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy 2017. augusztus 1-jei hatállyal a Kar új dékánja Dr. Nagy József.

  

A dékáni posztra egy pályázat érkezett: Dr. Nagy József gazdasági dékánhelyettesé. Benyújtott pályázatát a Kari Tanács egyhangúlag támogatta.

   

Vezetői tervei röviden:

Oktatás területén a BME VBK alap-, mester-, és doktori képzései iránt hagyományosan nagy az érdeklődés, ezért továbbra is nagy hangsúlyt helyezünk a felvett első évesek matematikai, fizikai és kémiai alapképzettségének fejlesztésére.

A fenntartó kezdeményezésére, a Richter NYrt. támogatásával, az MTA TTK közreműködésével 2018 szeptemberében indul az ELTE TTK-val közös Biotechnológia MSc képzés. Fontos feladatunk a képzéshez tartozó tanterv, tárgyprogramok kialakítása, képzés elindítása.

A szakmai együttműködési megállapodásokban résztvevő partnerek körét további vállalatok bevonásával szeretnénk bővíteni.

A Stipendium Hungaricum programban rejlő lehetőségeket kihasználva fejleszteni szeretnénk a kar angol nyelvű képzési tevékenységét, hogy a jelenleginél több szakon legyünk képesek angol nyelvű képzést indítani.

A 2+2 éves doktori képzésben biztosítanánk a jó képességű, szorgalmasan dolgozó doktoranduszok részére, hogy az első 2 év után sikeresen letett komplex vizsga birtokában tovább folytathassák doktori munkájukat a képzés második szakaszában is.

  

A kutatás, K+F+I tevékenyég keretein belül fontos, hogy ne csak a hagyományos ipari partnereink, hanem a K+F problémákkal találkozó vállalkozások széles köre felé is ismertté tegyük a kutatási eredményeinket, kapacitásainkat. Ezen kutatási célok ismertetéséhez létrehoztunk egy felületet a kari honlapon.

Cél a jövőben, hogy a három nagy budapesti gyógyszergyárral kötött együttműködésünk mellett további nagy iparvállalatokkal is együttműködést köthessünk. A kis-, és közepes vállalati körben is szélesíteni szeretnénk kapcsolati hálónkat.

A kar számára kiemelt fontosságú cél a FIEK pályázat karra eső részének sikeres megvalósítása. A program megvalósításához már kialakítottuk, és a Richter Nyrt. támogatásával részben felszereltük a kar központi egységeként működő Pharmatech Modell Laboratóriumot. E központi laboratóriumi egységet tervezzük bővíteni a biotechnológia oktatásban szerepet kapó Biotech Modell Laboratóriummal

    

A  kar számára kiemelt fontosságú a tehetséggondozás. Ezért hoztuk létre a kar akkreditált tehetségpontját a BME-VBK Vegy-érték Tehetségpontot. A tehetséggondozás keretében foglalkozunk a kar tehetséges hallgatóival, továbbá a tehetséges középiskolásokkal is, hogy ezzel is biztosítani tudjuk a tehetséges hallgatói utánpótlást.

    

Személyzeti téren a habilitált docensi létszám szinten tartásához bevezettük a karon az ún. habilitált docensi programot, amelynek keretében a fiatal docensek habilitációjukat követően 60 ezer forintos alapfizetés-emelésben részesülnek. Ez a program bevált, bevezetése óta 6 docensünk habiltált. Természetesen fontos a nem habilitált docensi állomány is, akik kiváló oktatómunkát végeznek. Cél egy olyan értékelési program, amely alapján e docensek részére is megfelelő ösztönzést, elismerést tudunk biztosítani. Célszerű lenne egy kari irányelvet kidolgozni a tanársegédek adjunktussá, illetve az adjunktusok docenssé történő előléptetésének követelményrendszerére, mely húzóerő lenne a fiatalok számára.

   

   

Gratulálunk Dr. Nagy József dékán úrnak, és egyúttal köszönjük Dr. Faigl Ferenc úr elmúlt időszakban végzett tevékenységét.

Aktuális híreink