BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

Új Dékánhelyettes a VBK élén

2017. augusztus 1. kedd

Új Dékánhelyettes a VBK élén

2017. augusztus 1-től Dr. Hornyánszky Gábor egyetemi docens tölti be a "tehetséggonodzásért felelős dékányhelyettesi" posztot.

 

A kar számára kiemelt fontosságú a tehetséggondozás. Ezért jött létre a kar akkreditált tehetségpontja a BME-VBK Vegy-Érték Tehetségpont. A tehetséggonodozás keretében a kar foglalkozik tehetséges hallgatóival, továbbá a tehetséges középiskolásokkal is.

  

Az új Dékánhelyettes elsődleges feladatának ezen célkitűzés támogatását tartja. Már 1991 óta aktívan részt vesz középiskolás, illetve egyetemi tanulmányai megkezdése előtt álló diákok felkészítésében, mely Szakmai Nap rendezvénysorozat, nyári oktatótábor, kémia előadásokon keresztül valósul meg. Itt megemlítendő a BME Gyerekegyetem, melynek elindításában aktív szerepe volt.

 

Kinevezéséhez gratulálunk!

Aktuális híreink