BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

"EGIS” kutatói ösztöndíj pályázat

2017. július 28. péntek

"EGIS” kutatói ösztöndíj pályázat

A Varga József Alapítvány pályázatot hirdet BME VBK „EGIS” kutatói ösztöndíj elnyerésére.

  

 1. Pályázatot nyújthat be a BME VBK Oláh György Doktori Iskola volt, vagy végzős hallgatója, aki doktori kutatómunkáját az EGIS Gyógyszergyár Zrt. támogatásával végezte.

 2. A támogatott kutatási tématerület: 8-szubsztituált dihidroizokinolinok előállítása és reakcióik vizsgálata. A támogatás feltétele, hogy a kutatás témavezetője a BME VBK vezető oktatója, kutatója, Emeritusa, vagy címzetes vezető oktatója legyen, és a kutatási témát a BME VBK valamelyik tanszéke befogadja.

 3. Az ösztöndíj 12 hónapra, 2017. szeptember 1. – 2018. augusztus 31. közötti időszakra szól.

 4. Az ösztöndíjas időszak a szakértői bizottság javaslata alapján azonos feltételekkel további 12 hónapra egyszer meghosszabbítható, ha a támogatás első évében végzett kutatómunkából készült publikáció nemzetközi impakt faktoros folyóiratban megjelent, vagy elfogadásra került.

 5. Az ösztöndíj összege: 150.000,- Ft/hó.

 6. Az ösztöndíj egy fő részére adható.

 7. A pályázathoz csatolni kell:

 • a. Szakmai önéletrajz

 • b. Publikációs lista

 • c. Az eddig folytatott kutatómunka rövid leírása.

 • d. Az ösztöndíjas időszakra vonatkozó kutatási terv.

  

A pályázatról további információk az Alapítvány honlapján találhatóak:

http://www.ch.bme.hu/magunkrol/VJA/palyazatok/

  

A pályázat beadásának határideje: 2017. augusztus 22.

  

A pályázatokat nyomtatott formában a Varga József Alapítvány irodájában kell leadni:
1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3. K épület I. emelet 22. VBK Dékáni Hivatal,
Telefon: 463-3571, e-mail: vargaj.alapitvany@mail.bme.hu

  

A pályázatok szakmai értékelése alapján az ösztöndíjat az Alapítvány kuratóriuma ítéli meg, a döntésről a pályázók írásban értesítést kapnak.
  
Dr. Nagy József
a kuratórium elnöke

Aktuális híreink