BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

„Pungor Ernő” doktorjelölti kutatói ösztöndíj pályázat

2017. július 28. péntek

„Pungor Ernő” doktorjelölti kutatói ösztöndíj pályázat

A Varga József Alapítvány pályázatot hirdet BME VBK „Pungor Ernő” doktorjelölti kutatói ösztöndíj elnyerésére.

  

  1. Pályázatot nyújthat be a BME VBK doktorjelöltje, aki kutatómunkáját a BME VBK valamelyik tanszékén végzi, ellenben a megpályázott időszakban nincs a BME VBK-val, illetve valamely MTA támogatású kutatócsoporttal munkavégzésre vonatkozó jogviszonya, illetve nem részesül más támogatótól doktorjelölti ösztöndíjban.

  2. A pályázatok értékelésénél a kutatási terven kívül az alábbi szempontokat veszi figyelembe a kuratórium: a) Az eddig megjelent tudományos közlemények száma, impakt faktora, szerzői hányada a BME VBK doktori követelményeinek megfelelően. b) A pályázók között a BME VBK tudományos dékánhelyettese, HBDT elnöke és az Oláh György Doktori Iskola vezetőjéből álló bizottság által felállított rangsor.

  3. Az ösztöndíj 5 hónapra, 2017. szeptember 1. – 2018. január 31. közötti időszakra szól.

  4. Az ösztöndíj összege: 140.000,- Ft/hó.

  5. Az ösztöndíj maximum öt fő részére adható.

  6. A pályázathoz csatolni kell:

  • a. Szakmai önéletrajz

  • b. Publikációs lista

  • c. Az eddig folytatott kutatómunka rövid leírása, az eddig megjelent tudományos közlemények az impakt faktor, illetve szerzői hányad feltüntetésével történő felsorolása.

  • d. Az ösztöndíjas időszakra vonatkozó kutatási terv.

  

A pályázat beadásának határideje: 2017. augusztus 22.

 

A pályázatról további információk az Alapítvány honlapján találhatóak:

http://www.ch.bme.hu/magunkrol/VJA/palyazatok/

  

A pályázatokat nyomtatott formában a Varga József Alapítvány irodájában kell leadni:
1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3. K épület I. emelet 22. VBK Dékáni Hivatal,
Telefon: 463-3571, e-mail: vargaj.alapitvany@mail.bme.hu

  

A pályázatok szakmai értékelése alapján az ösztöndíjat az Alapítvány kuratóriuma ítéli meg, a döntésről a pályázók írásban értesítést kapnak.
 

 
Dr. Nagy József
a kuratórium elnöke

Aktuális híreink