BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

BME VBK „Servier Beregi” doktorandusz hallgatói ösztöndíj pályázat

2017. október 5. csütörtök

BME VBK „Servier Beregi” doktorandusz hallgatói ösztöndíj pályázat

A Varga József Alapítvány pályázatot hirdet BME VBK „Servier Beregi” doktorandusz hallgatói ösztöndíj elnyerésére.

  

1. Pályázatot nyújthat be a BME VBK Oláh György Doktori Iskola hallgatója, aki doktori kutatómunkáját a Servier Kutatóintézet Zrt. által támogatott kutatási területen végzi.

 

2. A támogatott kutatási tématerület: Organokatalizátorok előállítása és felhasználása aszimmetrikus reakciókban. A támogatás feltétele, hogy a kutatás témavezetője a BME VBK oktatója, kutatója oktatója legyen, és a kutatási témát a BME VBK valamelyik tanszéke befogadja.

 

3. Az ösztöndíj 6 hónapra, 2017. szeptember 1. – 2018. február 28. közötti időszakra szól.

 

4. Az ösztöndíjas időszak a szakértői bizottság javaslata alapján azonos feltételekkel további 6 hónapra kétszer meghosszabbítható.

 

5. Az ösztöndíj összege: 140.000,- Ft/hó. (Az első két hónapra eső ösztöndíjat a nyertes pályázó egy összegben utólag kapja meg.)

 

6. Az ösztöndíjas kutatását befogadó tanszék az ösztöndíjas kutatásának dologi kiadásaira fordítandó egyszeri maximum 500.000,- Ft támogatásra vonatkozó költségtervvel alátámasztott igényt nyújthat be az Alapítvány felé. Az ösztöndíjas időszak hosszabbítása esetén a dologi támogatási igény minden 6 hónapos időszakra beadható.

 

7. Az ösztöndíj egy fő részére adható.

 

8. A pályázathoz csatolni kell:

  

  • a. Szakmai önéletrajz

  • b. Publikációs lista

  • c. Az eddig folytatott kutatómunka rövid leírása.

  • d. Az ösztöndíjas időszakra vonatkozó kutatási terv.

 

9. A pályázat beadásának határideje: 2017. október 20.

 

A pályázatokat nyomtatott formában a Varga József Alapítvány irodájában kell leadni: 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3. K épület I. emelet 22. VBK Dékáni Hivatal,

 

Telefon: 463-3571, e-mail: vargaj.alapitvany@mail.bme.hu

 

A pályázatok szakmai értékelése alapján az ösztöndíjat az Alapítvány kuratóriuma ítéli meg, a döntésről a pályázók írásban értesítést kapnak.

 

Pályázati kiírás

Aktuális híreink