BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

Pályázat VBK tanulmányi ösztöndíjra

2017. november 4. szombat

Pályázat VBK tanulmányi ösztöndíjra

  

A Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar kiemelkedő tanulmányi eredményű, önköltséges/költségtérítéses képzésben tanuló, nappali tagozatos, jelenleg aktív féléven levő, teljes idejű képzésben részt vevő mesterszakos hallgatói részére ösztöndíj pályázatot hirdet. A pályázat célja a tanulmányaikat előtérbe helyező, a BME-től tanulmányi ösztöndíjban nem részesülő hallgatók támogatása.

  

Az elbírálás szempontjai:

- előző aktív félév ösztöndíj átlaga (min. 4,5).

1. részpontszám: az átlag tízszerese

- súlyozott halmozott tanulmányi átlag a mesterképzésben (min. 4,5).

2. részpontszám: az átlag tízszerese

- a mesterképzésben teljesített kreditek száma (min. 30).

3. részpontszám a teljesített kreditek száma.

- pontszámegyenlőség esetén előnyben részesülnek, akik nem rendelkeznek kedvezményes tanulmányi renddel az adott félévben.

 

Az ösztöndíj összege: 75000,- Ft egy összegben a 2017/2018/1. félévére.

  

Támogatható pályázatok száma: maximum 5 db, a minimum követelményeket teljesítő és a három részpontszámból összesen minimum 120 pontot szerző hallgatók közül az összpontszám szerinti sorrendben legtöbb pontot szerző hallgatók.

  

A pályázat benyújtása: a mellékelt, kitöltött és aláírt pályázati adatlap leadásával a VBK Dékáni Hivatalában (K ép. I. em. 22) és a papír alapúval megegyező elektronikus verzióban a vbk-oktatas@mail.bme.hu címre (tárgy: VBK tanulmányi ösztöndíj pályázat).

 

Pályázat benyújtására nyitva álló határidő: 2017. november 20. 12:00-ig

 

Pályázat elbírálásának várható ideje: 2017. november 24.

 

Eredmény kihirdetésének módja és ideje: Az eredményről a pályázókat e-mailben értesítjük és az ösztöndíjban részesülők nevét a kari honlapon nyilvánosságra hozzuk.

  

Fellebbezési határidő: Az eredmény kihirdetésének napjától számított 15 nap. 

Aktuális híreink