BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

Tájékoztató a költségtérítés csökkentési kérelmek beadásáról

2019. január 30. szerda

A költségtérítés csökkentésével kapcsolatosan szeretnénk néhány fontos tudnivalót ismertetni. Azok a hallgatók, akik már költségtérítéses/önköltséges státuszúak, a kérvényeket a Neptunban adhatják be. Aki félév közbeni átsorolására számít, előzetesen, azonos határidőig (február 17.) e-mailen küldheti el a kérvényét és a mellékleteket (név, neptun kód, indoklás, igazolások megadásával) a vbk-oktatas@mail.bme.hu címre.

   

Felhívjuk figyelmét, hogy a költségtérítéses/önköltséges képzésben részt vevő hallgatóknak szóló információkat megtalálja a KTH honlapján. (https://www.kth.bme.hu/hivatal/hirdetmenyek/aktualis/1884/#onkolts)

   

Tájékoztató a költségtérítés csökkentési kérelmek beadásáról a 2018/19/2 tavaszi félévre vonatkozóan a Vegyészmérnöki és Biomérnöki Karon

   

A költségtérítésének mérséklését személyes indokra hivatkozva lehet kérni: a Neptun rendszeren keresztül a 010/A számú kérvény beadásával a jó tanulmányi eredményű és szociális helyzetét tekintve is rászoruló hallgatók kaphatnak ilyen alapon mérséklést, az előbbi körülmények együttes megléte esetén. A KTB a mérlegelés során figyelembe veszi a korábbi tanulmányi előrehaladást és a végzés várható idejét is.

 

A hallgatók a kérvény megnyitásától 2019. február 17. 23:59-ig adhatnak be ilyen kérelmeket. A költségtérítés csökkentési kérelmek beadása a befizetendő összeg kiírását megelőzi, a kiírandó összeget a KTH honlapján megtalálható táblázat alapján tudja kiszámolni (http://kth.bme.hu/document/2062/original/Koltsegterites_adattabla_2018_19_tanev.pdf).

 

A szociális helyzetet dokumentumokkal kell igazolni. A szociális pályázattal kapcsolatban  információkat a  https://vegyeszhk.hu/szocialis-tamogatas/  oldalon talál.

 

A szükséges dokumentumokkal kapcsolatban a BME Egységes Szociális Rendszer (ESZR) honlapján található tájékoztatás (https://szoc.sc.bme.hu/letoltesek). Az igazoló dokumentumokat, kérjük, az ESZR-ben feltölteni jól olvasható formában. Az ESZR-be belépve a „Pályázatok” fülön a „Pályázat szociális alapú költségtérítés csökkentéshez” nevű pályázatot kell kiválasztani és leadni. (Ez nem helyettesíti a Neptun kérvény leadását!)

 

A képzésüket 2012. szeptember 1. vagy ezután kezdő hallgatóknál a beiratkozást megelőzően befizetendő tétel került kiírásra, amelyre különösen indokolt esetben lehet fizetési halasztást kérni (az indoklást mellékelt igazolással igazolni kell). Ha nem tudja befizetni a kiírt összeget, mindenképpen még a fizetési határidő lejárta előtt legalább 4 munkanappal kérjen halasztást!

 

További felvilágosítás kérhet a VBK Dékáni Hivatal Tanulmányi Csoportjától a (1) 463-3624 telefonszámon. A szociális igazolásokkal kapcsolatban Benda Bianka (benda.bianka@vegyeszhk.hu) a Hallgatói Képviselet Szociális Referense ad további felvilágosítást.

 

Budapest, 2019. január 30.                           

 

VBK Dékáni Hivatal

Aktuális híreink