BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

Tájékoztató a költségtérítés csökkentési kérelmek beadásáról

2018. január 29. hétfő

Tisztelt Hallgató!

     

 A költségtérítés csökkentésével kapcsolatosan szeretnénk néhány fontos tudnivalót ismertetni. Azok a hallgatók, akik már költségtérítéses/önköltséges státuszúak, a kérvényeket a Neptunban adhatják be. Aki félév közbeni átsorolására számít, előzetesen, azonos határidőig (február 9.) e-mailen küldheti el a kérvényét és a mellékleteket (név, neptun kód, indoklás, igazolások megadásával) a vbk-oktatas@mail.bme.hu címre.

  

Tájékoztató a költségtérítés csökkentési kérelmek beadásáról a 2017/18/2 tavaszi félévre vonatkozóan a Vegyészmérnöki és Biomérnöki Karon

 

A költségtérítésének mérséklését személyes indokra hivatkozva lehet kérni: a Neptun rendszeren keresztül a 010/A számú kérvény beadásával a jó tanulmányi eredményű és szociális helyzetét tekintve is rászoruló hallgatók kaphatnak ilyen alapon mérséklést, az előbbi körülmények együttes megléte esetén. A KTB a mérlegelés során figyelembe veszi a korábbi tanulmányi előrehaladást és a végzés várható idejét is.

  

A hallgatók a kérvény megnyitásától 2018. február 9.  23:59-ig adhatnak be ilyen kérelmeket. A kérvény határidejének lejárta után 7 nap áll rendelkezésre a kérvény beadására, azonban ez esetben már szolgáltatási díj köteles. (010/B sz. kérvény)

  

A költségtérítés csökkentési kérelmek beadása a befizetendő összeg kiírását megelőzi, a kiírandó összeget a KTH honlapján megtalálható táblázat alapján tudja kiszámolni (https://www.kth.bme.hu/document/1886/original/Koltsegterites_adattabla_2017_18_tanev.pdf).

  

A szociális helyzetet dokumentumokkal kell igazolni. A szociális pályázattal kapcsolatban  információkat a http://www.vegyeszhk.hu/ oldalon talál.

  

A szükséges dokumentumokkal kapcsolatban a BME Egységes Szociális Rendszer (ESZR) honlapján található tájékoztatás (https://szoc.sc.bme.hu/letoltesek). Az igazoló dokumentumokat, kérjük, az ESZR-ben feltölteni jól olvasható formában. Az ESZR-be belépve a „Pályázatok” fülön a „Pályázat szociális alapú költségtérítés csökkentéshez” nevű pályázatot kell kiválasztani és leadni. (Ez nem helyettesíti a Neptun kérvény leadását!)

  

A képzésüket 2012. szeptember 1. vagy ezután kezdő hallgatóknál a beiratkozást megelőzően befizetendő tétel került kiírásra, amelyre különösen indokolt esetben lehet fizetési halasztást kérni (az indoklást mellékelt igazolással igazolni kell). Ha nem tudja befizetni a kiírt összeget, mindenképpen még a fizetési határidő lejárta előtt legalább 4 munkanappal kérjen halasztást!

  

További felvilágosítás kérhet a VBK Dékáni Hivatal Tanulmányi Csoportjától a (1) 463-3624 telefonszámon. A szociális igazolásokkal kapcsolatban Bezzeg Klaudia (0630/832-3323; bezzeg.klaudia@vegyeszhk.hu) a Hallgatói Képviselet Szociális Referense ad további felvilágosítást.

  

Budapest, 2018. január 26 .                                      VBK Dékáni Hivatal

Aktuális híreink