BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

BME VBK „Chinoin” doktorandusz hallgatói ösztöndíj pályázat

2018. február 6. kedd

BME VBK „Chinoin” doktorandusz hallgatói ösztöndíj pályázat

A Varga József Alapítvány pályázatot hirdet BME VBK „Chinoin” doktorandusz hallgatói ösztöndíj elnyerésére.

  

1. Pályázatot nyújthat be a BME VBK Oláh György Doktori Iskola hallgatója, aki doktori kutatómunkáját a Chinoin Zrt. által támogatott kutatási területen végzi.

  

2. A támogatott kutatási tématerületek: „heteroatomot tartalmazó konjugált rendszerek vizsgálata”, illetve „mikrohullámú technika alkalmazása szintézisekben”. A támogatás feltétele, hogy a kutatás témavezetője a BME VBK vezető oktatója, kutatója, Emeritusa, vagy tiszteletbeli illetve címzetes vezető oktatója legyen, és a kutatási témát a BME VBK valamelyik tanszéke befogadja.

  

3. Az ösztöndíj 12 hónapra, 2018. február 1. – 2019. január 31. közötti időszakra szól.

    

4. Az ösztöndíj összege: 180.000,- Ft/hó.

  

5. Az ösztöndíjas kutatását befogadó tanszék az ösztöndíjas kutatásának dologi kiadásaira fordítandó egyszeri maximum 300.000,- Ft támogatásra vonatkozó költségtervvel alátámasztott igényt nyújthat be az Alapítvány felé.

   

6. Az ösztöndíj két fő részére adható.

   

7. A pályázathoz csatolni kell:

  

a. Szakmai önéletrajz

b. Publikációs lista

c. Az eddig folytatott kutatómunka rövid leírása.

d. Az ösztöndíjas időszakra vonatkozó kutatási terv.

   

8. A pályázat beadásának határideje: 2018. február 15.

  

A pályázatokat nyomtatott formában a Varga József Alapítvány irodájában kell leadni: 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3. K épület I. emelet 22. VBK Dékáni Hivatal,

 

Telefon: 463-3571, e-mail: vargaj.alapitvany@mail.bme.hu

  

A pályázatok szakmai értékelése alapján az ösztöndíjat az Alapítvány kuratóriuma ítéli meg, a döntésről a pályázók írásban értesítést kapnak.

   

A pályázathoz szükséges mellékletek erről a linkről elérhetők

Aktuális híreink