BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

Bolyai János Kutatási Ösztöndíj pályázat 2018

2018. március 1. csütörtök

Bolyai János Kutatási Ösztöndíj pályázat 2018

Az ösztöndíj célja: tudományos munka megírásának vagy azzal egyenértékű kutatási témában létrehozott alkotás elkészítésének, valamint az MTA doktora cím elnyerésére irányuló felkészülésnek elősegítése. A pályázat valamennyi tudományterületen, illetőleg tudományágban benyújtható.

 

Az ösztöndíj havi összege 2018-ban 124.500,- Ft

 

Az ösztöndíjra pályázhat az a felsőfokú végzettséggel rendelkező személy, aki
• magyar állampolgár, vagy határon túli magyar kutató,
• a pályázat benyújtásakor PhD, vagy azzal egyenértékű tudományos fokozatot igazoló doktori oklevéllel rendelkezik, illetve ha ekkor még nem rendelkezik azzal, de már az egyetem doktori tanácsának a fokozat odaítéléséről szóló döntése megtörtént, akkor ezt a tényt igazolja,
• a pályázat benyújtásakor még nem szerzett MTA doktora címet,
• a pályázat benyújtási határidejének időpontjáig a 45. életévét még nem töltötte be, valamint
• kutatásait magyarországi tudományos intézményben (felsőoktatási intézményben, akadémiai kutatóintézetben, egyéb tudományos kutatóhelyen) kívánja végezni, és ehhez az intézmény fogadókészségéről szóló nyilatkozattal rendelkezik.
A pályázatot magyar nyelven kell benyújtani.

 

Rögzítési határidő: 2018. március 21. 12 óra (közép-európai idő szerint)

 

Benyújtási határidő: személyes beadás, illetve postai küldés esetén a postabélyegzés legkésőbbi időpontja: 2018. március 23.

 

Honlap: http://mta.hu/aktualis-palyazati-kiirasok/palyazat-a-magyar-tudomanyos-akademia-bolyai-janos-kutatasi-osztondijanak-elnyeresere-2018-ban-108472

Aktuális híreink