BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

Demonstrátori pályázatok

2018. augusztus 29. szerda

Demonstrátori pályázatok

Demonstrátori pályázat kiírása

 

a Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar hallgatóinak!

 

A 2018/2019/1 félév oktatási feladatainak segítésére Dékán Úr demonstrátori pályázatot ír ki. A demonstrátor két és fél hónapon át (2018. szeptember 10. – december 10.) egyösszegű, minimum 37500 Ft megbízási díjban részesül. A demonstrátor részletes oktatási feladatait a tanszékvezető határozza meg.

Az alábbi 18 demonstrátori állást a Kar az alábbi táblázatban szereplő tárgyak laborgyakorlatainak oktatásával kapcsolatos feladatok segítésére hirdeti meg.

 

Tanszék

Tárgy

Létszám

Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék

Biomérnöki műveletek és folyamatok, Mikrobiológia, Környezettoxikológia vagy Alkalmazott biokémia és transzgénikus organizmusok

4 fő

Fizikai Kémia és Anyagtudományi
Tanszék

Anyagtudomány, hagyományos szerkezeti anyagok és polimerek vagy

Fizikai kémia labor

3 fő

Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék

Műszaki kémia vagy Vegyipari műveletek

4 fő

Szerves Kémia és Technológia

Tanszék

Biomolekulák kémiája illetve Környezetbarát kémiai technológia és Szerves vegyipari technológiák

3 fő

Szervetlen és Analitikai Kémia Tanszék

Szervetlen kémia vagy

Általános és és szervetlen kémia labor

4 fő

A Kar tanszékei saját költségre további demonstrátorokat alkalmazhatnak az őszi félévre. Kérem, hogy pályázataikat az érintett tanszék vezetőjének adják le véleményezésre 2018. szeptember 05-ig. A pályázat tartalmazza a tanulmányi eredményt (félévenkénti kreditteljesítés, átlagos félévi kreditteljesítés, halmozott súlyozott tanulmányi átlag), a tervezett oktatási munkát és a témavezetői vagy tárgyfelelősi ajánlást (formanyomtatvány mellékelve).

 

Csak aktív félévre bejelentkezett BSc vagy MSc hallgató pályázhat. A pályázónak BSc diplomával kell rendelkeznie, vagy ha BSc hallgató, legalább 60 kreditje legyen, rendelkezzen legalább annyiszor 25 kredittel, ahány lezárt féléve van. A demonstrátori pályázat csak akkor támogatható, ha a hallgató halmozott súlyozott tanulmányi átlaga 3,5-nél jobb. A következő, tavaszi félévre újabb pályázatokat hirdetünk meg 2019. január végén.

 A pályázati kiírás  és a pályázati adatlap a linkekre kattintva letölthető. 

Budapest, 2018. augusztus 28.

 

 

                                                                                              Dr. Székely Edit sk.

Aktuális híreink