BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

ONLINE NYÍLT NAP - 2021. NOVEMBER 26.

Regisztráció

 

Jövő heti programok

2021. november 29. 16.00

Szakmai előadás: A legnagyobb bizalom

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3anCxCi3XFYYp5gGA3ojNeEUC5NAwjjKtZHWK2o_1baWc1%40thread.tacv2/1638170814146?context=%7b%22Tid%22%3a%226a3548ab-7570-4271-91a8-58da00697029%22%2c%22Oid%22%3a%22165bdff3-cc54-47c0-a40f-768efad560fa%22%7d

 

 Dékáni köszöntő

                 

karikiadvány

Korábbi programok elérhetősége:

10.05      Mire jó egy biomérnöki diploma? (https://www.youtube.com/watch?v=goVeXhqL-30)

11.00      Mihez kezdhetek egy környezetmérnöki diplomával? (https://www.youtube.com/watch?v=4cYYcZQuyhs)

12.00      Miért legyek vegyészmérnök? (https://www.youtube.com/watch?v=6ceKsEp-asU)

(Tájékoztatók és beszélgetés oktatókkal, hallgatókkal.)

14.00   Fenntarthatóság most, itt és molekuláris szinten  (beharangozó)

Az előadás elérhetősége: https://www.youtube.com/watch?v=0K5k7cbyGQw

Prof. Dr. Horváth István Tamás előadása (BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar)

16.00   Tájékoztató a BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Karának képzéseiről

Az előadás elérhetősége: https://youtu.be/3bXFHJ6yK88

Dr. Tóth Blanka oktatási dékánhelyettes (BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar)

 

Virtuális laborlátogatások 

 

Kövess minket az Instagrammon is!