BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

PUNGOR ERNŐ doktorjelölti ösztöndíj pályázat

   

A BME VBK az Oláh György Doktori Iskola doktori képzésében kiemelkedő eredménnyel abszolutóriumot szerzett és doktori fokozatot még nem szerzett volt PhD-hallgatók részére doktorjelölti ösztöndíjpályázatot hirdet

A pályázatban be kell mutatni a doktori munkában eddig elért eredményeket, csatolni kell hozzá a doktori munka alapján született közleményeket. A pályázatban be kell mutatni továbbá a megpályázott doktorjelölti időszakra vonatkozó, a doktori értekezés elkészítését biztosító munkatervet.

A pályázatokat a dékán felkérésére a HBDT elnökéből, a doktori iskola vezetőjéből és a tudományos dékánhelyettesből álló bizottság rangsorolja. A nyertesekről a bizottság rangsora alapján a dékán dönt.

A 2021/22 tavaszi félévre kizárólag a Varga József Alapítvány doktorjelölti ösztöndíjának az elnyerésére lehet pályázni, tudományos segédmunkatársi pozícióra nem adható be pályázat.

A korábbi, hároméves képzésben a doktorjelöltre vonatkozó szabályzatból:

 14.§ (4) A doktorjelölti jogviszony a doktori fokozatszerzési eljárásra történő jelentkezéssel és annak elfogadásával jön létre. A doktorjelölti jogviszony megszűnik a fokozatszerzési eljárás lezárásával, illetve akkor is, ha a doktorjelölt a jogviszony létesítésének napjától számított két éven belül nem nyújtotta be a doktori értekezését. (BME DHSZ, 2013. június 24.)

 18.§ (7) A fokozatszerzési eljárás indításával a jelentkezővel doktorjelölti jogviszony jön létre. A doktorjelöltek adatait a kari adminisztrátornak be kell vinnie a Neptun rendszerbe, és időszakosan frissíteni kell. (BME DHSZ, 2016. február 29.)

  

A jelenlegi négyéves képzésben az értekezés benyújtásának feltétele:

18.§ (1) A doktori értekezés benyújtásának feltétele az abszolutórium megszerzése. A doktori értekezést a doktorandusznak a komplex vizsgát követő három éven belül, a (2)-(7) pontokban részletezett módon kell benyújtania. Ez a határidő különös méltányolást érdemlő, az Nftv 45. § (2) bekezdésében szabályozott esetekben legfeljebb egy évvel – HBDT döntés alapján – meghosszabbítható. A fokozatszerzési eljárásban a hallgatói jogviszony szünetelése legfeljebb két félév lehet. (BME DHSZ, 2016. július 11.

  

Aktuális pályázat:

A 2022. február 1. - 2022. augusztus 31. időszakra szóló pályázatok beadási határideje: 2022. január 5.

A pályázatokról döntés legkésőbb január végére várható.

A  pályázási szándékot kérjük a pályázó aláírásával ellátott mellékelt lapon jelezni!

Pungor Ernő pályázati adatlap innen letölthető!

Régi típusú képzés esetén a pályázati dokumentációt a doktori fokozatszerzési eljárásra történő jelentkezési anyag képezi, ezért aki már elindította az eljárást (ez feltétele a pályázatnak) annak nem szükséges ezeket újra leadni, csupán a változásokat kell jeleznie (új cikkek, nyelvvizsga, stb.) az igazoló dokumentumok leadásával.

 

A pályázati anyagot (pályázási szándéknyilatkozat + változásokat igazoló dokumentumok) kérjük a Dékáni Hivatalban a Doktori Iskola adminisztrátorának emailben eljuttatni a zsadanyi.gabriella@vbk.bme.hu email címre.