BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

Pályázati felhívás

BME VBK Povinger Béla ösztöndíjra

     

   

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kara a kiemelkedő teljesítményt nyújtó PhD hallgatók támogatása céljából pályázatot hirdet a Kar Oláh György Doktori Iskolájában 3 éves képzésben résztvevő állami támogatásos (ösztöndíjas) hallgatók részére. A pályázaton nyertes hallgatók a 2018/2019 tanév első félévére havi 40.000 Ft ösztöndíj-kiegészítést kapnak a Kar Povinger Béla ösztöndíjalapjából.

    

1.)    Pályázatot nyújthat be az Oláh György Doktori Iskola 3 éves képzésében résztvevő azon hallgatója, aki megfelel az alábbi feltételeknek:

  • a 2018/2019 tanév első félévére aktív hallgatóként bejelentkezett;
  • a 2018/2019 tanév első félévében tanulmányait állami támogatásos (ösztöndíjas) formában végzi;

     

2.)    A támogatást megkapja az a hallgató, aki a PhD képzés eddigi félévei alatt legalább az alábbi eredménnyel teljesítette az előírt tanulmányi feladatokat:

  • teljesített kreditérték minimum eléri az aktív félévek száma * 25 kredit értéket;
  • a PhD képzés kumulált súlyozott tanulmányi átlaga eléri 4,5 értéket;
  • az ötödik aktív félévére beiratkozott hallgató a negyedik aktív félév végére legalább 5 kredit értékben teljesített publikációs tevékenység tárgyat;
  • a hatodik aktív félévére beiratkozott hallgató az ötödik aktív félév végére legalább 10 kredit értékben teljesített publikációs tevékenység tárgyat.

  

Nem kaphat ösztöndíj-kiegészítést az a hallgató, aki a 2018/2019 tanév második félévére ÚNKP ösztöndíjban részesül.

Az a hallgató is megkaphatja a támogatást, aki a 2.) pont valamely feltételét nem teljesíti, ha a szakmai bíráló bizottság az adott feltétel nem teljesítését elfogadhatónak, és az eddig nyújtott teljesítményét összefoglalóan kiemelkedőnek ítéli meg.[1]

Felhívjuk a hallgatók figyelmét arra, hogy csak az a hatodik féléves hallgató kaphat ösztöndíj-kiegészítést, aki rendelkezik legalább egy 50% feletti szerzői hányadú impakt faktoros publikációval.

Az ösztöndíj-kiegészítést meg kell vonni a támogatást elnyert hallgatótól, ha a pályázatbenyújtás valamely feltétele a támogatás odaítélése után válik nem-teljesítetté (pl. passzíváltatja a félévet, stb.).

Pályázatot benyújtani 2018. december 10. és december 14. között lehet a BME VBK Dékáni Hivatalában Miskolczi Sándorné tanulmányi előadónál a mellékelt lapon.

     

Letölthető dokumentumok:

 

 Budapest, 2018. december 10.

 
Dr. Nagy József
dékán

  

 

[1] A szakmai bíráló bizottság tagjai: HBDT Elnök; Doktori Iskola Vezető; Tudományos Dékánhelyettes