BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

A fokozatszerzés ügymenete

Az eljárás indításához kitöltött és mellékletekkel ellátott jelentkezési lapot a BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar Dékáni Hivatalában kell leadni, amelyet a Kémiai, Bio-, Környezet- és Vegyészmérnöki Tudományok Habilitációs Bizottság és Doktori Tanács (HBDT) soron következő ülése tárgyal ( A HBDT általában 4-szer ülésezik évente, szeptember, december, március és június hónapokban, az ülésekre történő beadási időpontokról a DI titkára ad felvilágosítás). Az indítási követelmények teljesítése esetén a doktorjelölt két évet kap arra, hogy letegye a szigorlatot, mely három tárgyból áll, illetve a házi védést követően beadja az értekezést, a tézisfüzeteket és a kapcsolódó dokumentumokat.

Az értekezést beadás előtt a szakmailag illetékes tanszék szervezésében és területén, célszerűen egyúttal MTA Munkabizottsági ülés keretében házi védésen kell bemutatni.

A házi védésre már el kell készíteni a magyar és angol nyelvű tézisfüzeteket is az útmutató szerint.

Amennyiben a házi védésen a felkért opponensek változtatásra tettek javaslatot, a doktorjelöltnek tételesen nyilatkozni kell az ezek kapcsán elvégzett javításokról .

A soron következő HBDT ülésére kell minden véglegesített anyagot a segédletben felsoroltaknak megfelelően beadni.

A dolgozatot, publikációk minőségét és mennyiségét, az egyéb minimumfeltételek teljesülését, valamint az útmutatóban leírtak szerinti tézisfüzeteket a HBDT ülése megvizsgálja, majd javaslatot tesz a bírálók személyére és a védési bizottság összetételére.

A bírálók a kiküldött anyagot a megadott időhatáron belül bírálják, majd a jelölt, az általa megszervezett nyilvános védés keretében az értekezést megvédi és a feltett kérdéseket megválaszolja. A bizottság a védés befejezéseként értékeli az eredményt.

A szigorlat és a megvédett értekezés eredménye alapján a következő HBDT ülése javaslatot tesz a PhD fokozat minősítésére és odaítélésére az EHBDT-nek, mely utóbbi a PhD fokozat megadására jogosult testület. Az ünnepélyes doktorrá avatásra évente, a Szenátus tavaszi ünnepi ülésén kerül sor.

Dokumentumok és segédletek mindkét képzésben tanulók számára:

Segédlet a PhD dolgozatok beadásához

frissítve: 2018.12.17.

Nyilatkozat önálló munkáról

frissítve: 2018.12.17.

Nyilatkozat nyilvánosságra hozatalról

frissítve: 2018.12.17.

Dolgozat és tézisfüzet formai követelményei

frissítve: 2019.03.14.

Publikációs követelmények és pontozásuk

frissítve: 2019.02.05.

Társszerzői nyilatkozat formanyomtatvány

frissítve: 2018.12.17.

Régi típusú 3 éves képzés dokumentumai:

Eljárás indítás ügymenete

frissítve: 2018.12.17.

Jelentkezési lap eljárás indításhoz

frissítve: 2018.12.17.

Szigorlati tárgyak 2013-tól

frissítve: 2018.12.17.

2016. július 1-től csak ezekből a tárgyakból lehet választani a doktori cselekmény indításakor.