BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

nyelv / language: hu | en
A tantárgy adatlapja ebben a tantervben:
Adatlapverzió:
Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
Szabadon választható nappali osztatlan

Tantárgyadatlap
és tantárgykövetelmények

Korszerű motorhajtó- és kenőanyagok

A tantárgy neve angolul: Modern Fuels

Tantárgy kódja Követelmény Kredit
BMEVEKFA003 2+0+0/f 2

A tantárgy tanszéki weboldala (az aktuális félévre vonatkozó információk):

A tantárgyfelelős személy és tanszék:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Tóth András József

egyetemi adjunktus

Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék

A tantárgy előadója:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Mizsey Péter

Dr. Rácz László

Dr. Tungler Antal

egyetemi tanár

c. egyetemi docens

egyetemi tanár

Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:

A tantárgy célkitűzése:

A korszerű motorhajtó és kenőanyagok megismertetése, előállításuk bemutatása.

A tantárgy tematikáját kidolgozta:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Mizsey Péter

egyetemi tanár

Kémia és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék

Tanulási eredmények:

A tanulási eredmények között az adott szak Képzési és Kimeneti Követelményében [18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet] előírt tanulási eredmények szerepelnek kékkel. Az jelen tantárgy ezekhez való hozzájárulása feketével szedett.

Tudás

Szabadon választható - tudás

Ismeri a kőolaj jellemzőit, fő felhasználási területeit, történelmi hátterét.

Ismeri a robbanómotorokat és egyéb hajtóművek működését.

Ismeri az üzemanyagok és kenőanyagok fő előállítási módjait és alkalmazásukat.

Ismeri az alternatív üzemanyagokat, a hidrogéngazdaságot.

Képesség

Szabadon választható - képesség

Képes átlátni a kőolaj feldolgozás és finomítás alapvető tevékenységeit.

Képes értelmezni a kőolaj feldolgozás környezetvédelmi aspektusait.

Attitűd

Szabadon választható - attitűd

Nyitott és fogékony a környezettudatos technológiákkal, gazdálkodással kapcsolatos új, korszerű és innovatív eljárások, módszerek alkalmazására.

Autonómia és felelősség

Szabadon választható - autonómia és felelősség

Szükség, lehetőség esetén új szakmai megoldások kidolgozását, bevezetését kezdeményezi.

Utolsó módosítás: 2018-06-02 15:09:27

A további tárgyak adatlapjának kiválasztásához kattintson ide.