BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

nyelv / language: hu | en
A tantárgy adatlapja ebben a tantervben:
Adatlapverzió:
Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
Vegyészmérnöki alapképzési szak nappali BSc

Tantárgyadatlap
és tantárgykövetelmények

Kémiai technológia

A tantárgy neve angolul: Chemical Technology

Tantárgy kódja Követelmény Kredit
BMEVEKFA202 3+0+2/f 6

A tantárgy tanszéki weboldala (az aktuális félévre vonatkozó információk):

A tantárgyfelelős személy és tanszék:

Dr. Pátzay György, Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék

A tantárgy előadója:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Pátzay György

egy. doc.

KKF Tanszék

Weiser László

tanszéki mérnök

KKF Tanszék

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:

általános kémia.

A tantárgy célkitűzése:

a tárgy célja, hogy megismertesse a hallgatókkal a kémiai technológiák szerepét az ipar több területén és az energiatermelésben. Felvázolja a technológiák működésének alapjait, a kémiai, fizikai-kémiai és vegyipari-műveleti alapelvek érvényesülését, a felhasznált anyagok eredetét. Példákkal szolgál a kibocsátott termékek felhasználásának ill. a melléktermékek és hulladékok alkalmazásának valamint ártalmatlanításának módszereire, mindvégig szem előtt tartva, hogy a technológiának hatékonynak, környezetbarátnak és gazdaságosnak kell lennie.

A tantárgy tematikáját kidolgozta:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr Tungler Antal

egy. tan.

KKF Tanszék

Dr Pátzay György

egy. doc.

KKF Tanszék

Tanulási eredmények:

A tanulási eredmények között az adott szak Képzési és Kimeneti Követelményében [18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet] előírt tanulási eredmények szerepelnek kékkel. Az jelen tantárgy ezekhez való hozzájárulása feketével szedett.

Tudás

Képesség

Attitűd

Autonómia és felelősség

Utolsó módosítás: 2015-07-06 13:50:06

A további tárgyak adatlapjának kiválasztásához kattintson ide.