BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

nyelv / language: hu | en
Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

Tantárgyadatlap
és tantárgykövetelmények

Szénhidrogénipari technológia és katalizis

A tantárgy neve angolul: Hydrocarbon technology and catalysis

Tantárgy kódja Követelmény Kredit
BMEVEKFA503 2+0+3f 5

A tantárgy tanszéki weboldala (az aktuális félévre vonatkozó információk):

A tantárgyfelelős személy és tanszék:

Dr. Gresits Iván tud. főmunkatárs, Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék

A tantárgy előadója:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Gresits Iván

Dr. Fürcht Ákos

tfmts

KKFT

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:

Szénhidrogénipari technológia c. tantárgy

Kötelező/ajánlott előtanulmányi rend:

előzetes követelmény (kötelező)

BMEVEKFA506

A tantárgy célkitűzése:

A tárgy differenciált szakmai ismereteket ad a kőolaj feldolgozás témakörében, elmélyíti az egyes feldolgozási eljárások összefüggéseit. Kiemelten foglalkozik a fő katalitikus eljárások tárgyalásával. A félév során a százhalombattai finomítóban kihelyezett előadás és látogatás lesz.

A tantárgy tematikáját kidolgozta:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Gresits Iván

egyetemi tanár

KKFT

Dr. Fürcht Ákos

c. egyetemi docens

KKFT

Utolsó módosítás: 2016-06-24 11:37:50

A további tárgyak adatlapjának kiválasztásához kattintson ide.