BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

nyelv / language: hu | en
Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

Tantárgyadatlap
és tantárgykövetelmények

Szénhidrogénipari technológia

A tantárgy neve angolul: Hydrocarbon technology

Tantárgy kódja Követelmény Kredit
BMEVEKFA506 2+0+1v 3

A tantárgy tanszéki weboldala (az aktuális félévre vonatkozó információk):

A tantárgyfelelős személy és tanszék:

Dr. Gresits Iván tud. főmunkatárs, Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék

A tantárgy előadója:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Holló András

 

MOL

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:

A szerves kémia, kémiai technológia és vegyipari műveletek c. tantárgyak kapcsolódó fejezetei.

Kötelező/ajánlott előtanulmányi rend:

előzetes követelmény (kötelező)

BMEVESZA301 , BMEVEKFA203

A laboratóriumi gyakorlathoz feltétel, hogy a hallgató a Szerves kémia labor előtti tűzoltó gyakorlatot elvégezze.

A tantárgy célkitűzése:

A kőolaj, mint meghatározó energiaforrás feldolgozási folyamatának és főbb technológiáinak az összefüggésekre rámutató ismertetése. Az iparág kihívásainak bemutatása, a termékek mindennapi felhasználási lehetőségeinek bemutatása, kontextusba helyezése.

A tantárgy tematikáját kidolgozta:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Holló András

c. egyetemi docens

MOL

Utolsó módosítás: 2017-06-29 14:47:31

A további tárgyak adatlapjának kiválasztásához kattintson ide.