BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

nyelv / language: hu | en
Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

Tantárgyadatlap
és tantárgykövetelmények

Minőségmenedzsment

A tantárgy neve angolul: Quality Management

Tantárgy kódja Követelmény Kredit
BMEVEKFA615 3+0+0f 4

A tantárgy tanszéki weboldala (az aktuális félévre vonatkozó információk):

A tantárgyfelelős személy és tanszék:

Lakné Komka Kinga, Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki  Tanszék

A tantárgy előadója:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Topár József

egyetemi adjunktus

Ipari Menedzsment és Vállalkozásgazdaságtan Tsz.

Dr. Erdei János

egyetemi tanár

Ipari Menedzsment és Vállalkozásgazdaságtan Tsz.

Dr. Kemény Sándor

egyetemi tanár

Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tsz.

Lakné Dr. Komka Kinga

tanársegéd

Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tsz.

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:

matematika statisztika alapjai.

A tantárgy célkitűzése:

a minőségügy gondolkodásmódjának és alapvető technikáinak megismertetése.

A minőségügyben használatos legfontosabb matematikai statisztikai eszközök elsajátítása.

A tantárgy tematikáját kidolgozta:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Topár József

egyetemi adjunktus

Ipari Menedzsment és Vállalkozásgazdaságtan Tsz.

Dr. Kemény Sándor

egyetemi tanár

Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tsz.

Utolsó módosítás: 2016-11-07 13:58:11

A további tárgyak adatlapjának kiválasztásához kattintson ide.