BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

nyelv / language: hu | en
A tantárgy adatlapja ebben a tantervben:
Adatlapverzió:
Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
Szabadon választható nappali osztatlan

Tantárgyadatlap
és tantárgykövetelmények

Számítógépes folyamatirányítás

A tantárgy neve angolul: Computer Process Control

Tantárgy kódja Követelmény Kredit
BMEVEKFA709 2+0+1/f 3

A tantárgyfelelős személy és tanszék:

Dr. Mizsey Péter, Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék

A tantárgy előadója:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Mizsey Péter

egyetemi tanár

Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:

            Folyamatirányítás.

A tantárgy célkitűzése:

a számítógépes folyamatirányítás elméletének és gyakorlatának részbeni megismertetése, különös tekintettel a vegyi- és rokonipari igényekre.

A tantárgy tematikáját kidolgozta:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Mizsey Péter

egyetemi tanár

Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék

Tanulási eredmények:

A tanulási eredmények között az adott szak Képzési és Kimeneti Követelményében [18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet] előírt tanulási eredmények szerepelnek kékkel. Az jelen tantárgy ezekhez való hozzájárulása feketével szedett.

Tudás

Szabadon választható - tudás

Szabályozási struktúrák tervezésének alapjai

Folyamatirányítási célra használt számítógép és hardware elemek megismerése

Mintavételezős szabályozás elméleti alapjai

Modell bázisú folyamatirányítás

Gyakorlati ismeretek

Képesség

Szabadon választható - képesség

Képes szabályozási struktúrákat tervezni

Ismeri az irányítástechnikai hardware elemekt

Ismeri a korszerű irányításelmélet fontosabb alapjait.

Jártas a számítógépes folyamatirányítás alkalmazásában

Attitűd

Szabadon választható - attitűd

Tud csoportban dolgozni.

Folyamatirányítási rendszerek tervezése és építése esetén jól együttműködik az irányítástechnikusokkal, villamosmérnökökkel.

Képes irányítástechnikai rendszerek szabályozási struktúráját kialakítani.

Autonómia és felelősség

Szabadon választható - autonómia és felelősség

Felelősen, szakszerűen és önállóan képes dolgozni a számítógépes folyamatirányítás területén.

Utolsó módosítás: 2018-06-14 15:24:57

A további tárgyak adatlapjának kiválasztásához kattintson ide.