BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

nyelv / language: hu | en
A tantárgy adatlapja ebben a tantervben:
Adatlapverzió:
Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
Vegyészmérnöki alapképzési szak levelező BSc

Tantárgyadatlap
és tantárgykövetelmények

Vegyipari műveletek I

A tantárgy neve angolul: Chemical Unit Operations I

Tantárgy kódja Követelmény Kredit
BMEVEKFAL03 2+2+0/v 6

A tantárgy tanszéki weboldala (az aktuális félévre vonatkozó információk):

A tantárgyfelelős személy és tanszék:

Dr. Mika László Tamás, egyetemi docens, Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék

A tantárgy előadója:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Mika László

Dr. Székely Edit

egyetemi docens

egyetemi docens

Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék

Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:

Matematika, Fizikai-kémia, Vegyipari géptan.

A tantárgy célkitűzése:

a vegyipari műveletek alapjainak megismertetése. Megmaradási tételek, mérlegegyenletek, komponens-, hő- és impulzusáramok. Hidrodinamika, lamináris és turbulens áramlás, szerkezeti elemek nyomásesése, töltött oszlop. Mechanikai műveletek: keverés, ülepedés, szűrés, fluidizáció. Hasonlóságelmélet. A hőtranszport alapjai: vezetés, átadás és átbocsátás. Hőtan: sugárzás, hőterjedés, hőcsere, bepárlás.

A tantárgy tematikáját kidolgozta:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Deák András

egyetemi docens

Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék

Tanulási eredmények:

A tanulási eredmények között az adott szak Képzési és Kimeneti Követelményében [18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet] előírt tanulási eredmények szerepelnek kékkel. Az jelen tantárgy ezekhez való hozzájárulása feketével szedett.

Tudás

Képesség

Attitűd

Autonómia és felelősség

Utolsó módosítás: 2016-04-08 10:30:18

A további tárgyak adatlapjának kiválasztásához kattintson ide.