BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

nyelv / language: hu | en
A tantárgy adatlapja ebben a tantervben:
Adatlapverzió:
Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
Vegyészmérnöki alapképzési szak levelező BSc

Tantárgyadatlap
és tantárgykövetelmények

Kísérletek tervezése és értékelése

A tantárgy neve angolul: Design of Experiments

Tantárgy kódja Követelmény Kredit
BMEVEKFAL07 1+0,7+0/f 3

A tantárgy tanszéki weboldala (az aktuális félévre vonatkozó információk):

A tantárgyfelelős személy és tanszék:

Dr. Kemény Sándor, egy.tan., Kém.és Körny.Foly.m.Tsz.

A tantárgy előadója:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Kemény Sándor

egyetemi tanár

Kém.és Körny.Foly.m.Tsz.

Dr. Deák András

egyetemi docens

Kém.és Körny.Foly.m.Tsz.

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:

A tantárgy célkitűzése:

megtanítani a mérési adatok matematikai statisztikai kezelésének és a használható információt gazdaságosan szolgáltató kísérletek tervezésének alapjait és módszereit.

A tantárgy tematikáját kidolgozta:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Kemény Sándor

egyetemi tanár

Vegyipari Műveletek Tsz.

Dr. Deák András

egyetemi docens

Vegyipari Műveletek Tsz.

Tanulási eredmények:

A tanulási eredmények között az adott szak Képzési és Kimeneti Követelményében [18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet] előírt tanulási eredmények szerepelnek kékkel. Az jelen tantárgy ezekhez való hozzájárulása feketével szedett.

Tudás

Képesség

Attitűd

Autonómia és felelősség

Utolsó módosítás: 2015-07-16 14:17:42

A további tárgyak adatlapjának kiválasztásához kattintson ide.