BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

nyelv / language: hu | en
A tantárgy adatlapja ebben a tantervben:
Adatlapverzió:
Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
Vegyészmérnöki alapképzési szak levelező BSc

Tantárgyadatlap
és tantárgykövetelmények

Folyamattan

A tantárgy neve angolul: Process Engineering

Tantárgy kódja Követelmény Kredit
BMEVEKFAL08 0,5+0+1,4/v 5

A tantárgy tanszéki weboldala (az aktuális félévre vonatkozó információk):

A tantárgyfelelős személy és tanszék:

Dr. Rév Endre, egy.doc., Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék.

A tantárgy előadója:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Rév Endre

docens

Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék.

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:

Egyensúlyi termodinamika, Vegyipari műveletek.

A tantárgy célkitűzése:

a hallgatókat megismertetjük a több műveletből álló összetett folyamatok jellemzésével, modellezésének és tervezésének alapjaival. Elsősorban az állandósult állapotú folyamatokkal (de nem csak azokkal), valamint a leggyakrabban előforduló heterogén egyensúlyokkal, és az ezekre épülő eljárásokkal foglalkozunk. Bemutatjuk az alapvető szemléletmódokat, algoritmusokat, az ismertetjük ide vonatkozó kereskedelmi szoftverek tipikus jellemzőit és gyakoroljuk alkalmazását. Kitekintést adunk a folyamattervezés (folyamatszintézis) feladataira és módszereire.

A tantárgy tematikáját kidolgozta:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Rév Endre

docens

Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék.

Tanulási eredmények:

A tanulási eredmények között az adott szak Képzési és Kimeneti Követelményében [18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet] előírt tanulási eredmények szerepelnek kékkel. Az jelen tantárgy ezekhez való hozzájárulása feketével szedett.

Tudás

Képesség

Attitűd

Autonómia és felelősség

Utolsó módosítás: 2016-04-08 10:42:38

A további tárgyak adatlapjának kiválasztásához kattintson ide.