BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

nyelv / language: hu | en
A tantárgy adatlapja ebben a tantervben:
Adatlapverzió:
Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
Vegyészmérnöki alapképzési szak levelező BSc

Tantárgyadatlap
és tantárgykövetelmények

Környezetbarát eljárások

A tantárgy neve angolul: Environmental Benign Chemical Process

Tantárgy kódja Követelmény Kredit
BMEVEKFAL11 1+0+0/v 4

A tantárgy tanszéki weboldala (az aktuális félévre vonatkozó információk):

A tantárgyfelelős személy és tanszék:

Dr. Székely Edit, egyetemi docens, Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék

A tantárgy előadója:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Simándi Béla

egy. tan.

Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék

Dr. Székely Edit

egy. doc.

Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:

kémiai technológia, vegyipari műveletek, katalízis.

A tantárgy célkitűzése:

A tantárgy a vegyiparban, energiatermelésben működő környezetbarát eljárások, műveletek áttekintését adja. Tárgyalja az eljárások környezetvédelmi szempontból fontos jellemzési lehetőségeit. A vegyipar különböző ágazataiból vett példákon szemlélteti, hogy milyen környezetbarát megoldások léteznek, illetve vannak kísérleti stádiumban. Összefoglalja azokat a vegyipari műveleteket, amelyek az anyag és energiatakarékos megoldásokat hordozzák, elsősorban a korszerű elválasztási műveleteket.

A tantárgy tematikáját kidolgozta:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Székely Edit

egy. doc.

Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék

Tanulási eredmények:

A tanulási eredmények között az adott szak Képzési és Kimeneti Követelményében [18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet] előírt tanulási eredmények szerepelnek kékkel. Az jelen tantárgy ezekhez való hozzájárulása feketével szedett.

Tudás

Képesség

Attitűd

Autonómia és felelősség

Utolsó módosítás: 2016-04-08 11:10:45

A további tárgyak adatlapjának kiválasztásához kattintson ide.