BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

nyelv / language: hu
Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
2010
Szakmai törzsanyag
kötelező tantárgy

Tantárgyadatlap
és tantárgykövetelmények

Környezetkémia és technológia

A tantárgy neve angolul: Environmental Chemistry and Technology

Tantárgy kódja Követelmény Kredit
BMEVEKFAL18 1,5+0+0v 4

A tantárgy tanszéki weboldala (az aktuális félévre vonatkozó információk):

A tantárgyfelelős személy és tanszék:

Dr. Dr. Szabóné Dr. Nagy Andrea, egy.docens, Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék

A tantárgy előadója:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Bajnóczy Gábor

docens

Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:

szervetlen és szerves  kémiai alapok. Kémiai technológiai alapismeretek.

A tantárgy célkitűzése:

megismerkedés a környezetünket szennyező anyagok tulajdonságaival és képződésüket megakadályozó illetve a képződött szennyezőanyagokat ártalmatlanító technológiákkal. A kurzus elvégzése után a hallgató képes legyen bármilyen kémiai technológiai folyamatot környezetvédelmi szempontok szerint megítélni, alkalmazható ismeretei legyenek a keletkező környezetszennyező anyagok  kezelésére vonatkozólag, továbbá eligazodási képességgel rendelkezzen a környezetszennyező anyagokra vonatkozó jogszabályokban.

A tantárgy tematikáját kidolgozta:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Bajnóczy Gábor

Docens

Kémiai Technológia Tsz

Utolsó módosítás: 2016-11-07 15:03:26

A további tárgyak adatlapjának kiválasztásához kattintson ide.