BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

nyelv / language: hu | en
A tantárgy adatlapja ebben a tantervben:
Adatlapverzió:
Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
Vegyészmérnöki alapképzési szak levelező BSc

Tantárgyadatlap
és tantárgykövetelmények

Radiokémia és nukleáris energetika

A tantárgy neve angolul: Radiochemistry and Nuclear Energetics

Tantárgy kódja Követelmény Kredit
BMEVEKFAL19 1+0+1/f 3

A tantárgy tanszéki weboldala (az aktuális félévre vonatkozó információk):

A tantárgyfelelős személy és tanszék:

Dr. Pátzay György, egy. doc., KKF Tanszék

A tantárgy előadója:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Pátzay György

egy. doc.

KKF Tanszék

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:

A tantárgy célkitűzése:

A tantárgy célja, hogy a hallgatókat megismertesse a radioaktivtás alapfogalmaival, környezeti előfordulásával, a természetes és mesterséges radioaktivitás jellemzőivel, a radioaktivitás detektálásával, dozimetriai hatásával, ipari, mezőgazdasági és energetikai felhasználásával kapcsolatos ismeretekkel. Ismereteket ad a nukleáris energetika kockázati tényezőiről, az atomerőművi balesetekről, a nemzetközi ellenőrzés formáiról és jövőbeli szerepéről.

A tantárgy tematikáját kidolgozta:

Dr. Pátzay György egyetemi docens. BME KKFT

Tanulási eredmények:

A tanulási eredmények között az adott szak Képzési és Kimeneti Követelményében [18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet] előírt tanulási eredmények szerepelnek kékkel. Az jelen tantárgy ezekhez való hozzájárulása feketével szedett.

Tudás

Képesség

Attitűd

Autonómia és felelősség

Utolsó módosítás: 2015-07-28 11:48:30

A további tárgyak adatlapjának kiválasztásához kattintson ide.