BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

nyelv / language: hu
Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
2010
Differenciált szakmai ismeretek (specializáció)
kötelező tantárgy

Tantárgyadatlap
és tantárgykövetelmények

Szénhidrogénipari technológia és katalízis

A tantárgy neve angolul: Hydrocarbon technology and catalysis

Tantárgy kódja Követelmény Kredit
BMEVEKFAL20 1+0+0,7f 5

A tantárgyfelelős személy és tanszék:

Dr. Mizsey Péter, egy.tanár, KKF Tanszék

A tantárgy előadója:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Csernik Kornél

főmunkatárs

MOL

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:

szerves kémia: szénhidrogének, oxigén, nitrogén és kéntartalmú származékaik, fizikai kémia: termodinamika, reakciókinetika, vegyipari műveletek: hőtani és diffúziós műveletek, katalízis alapjelenségei.

A tantárgy célkitűzése:

a tárgy differenciált szakmai ismereteket adó tárgy, gyakorlati tudnivalókat szolgáltat a vegyiparban alkalmazott szénhidrogén átalakítási és heterogén katalitikus eljárásokról. Lehetőséget ad az ipari reaktorokat modellező laboratóriumi reaktorok működtetésére, katalizátorok tesztelésére és elemzésére.

A tantárgy tematikáját kidolgozta:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Tungler Antal

Egyetemi tanár

KKF Tanszék

Dr. Széchy Gábor

Egyetemi docens

KKF Tanszék

Utolsó módosítás: 2015-07-16 14:25:54

A további tárgyak adatlapjának kiválasztásához kattintson ide.