BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

nyelv / language: hu | en
A tantárgy adatlapja ebben a tantervben:
Adatlapverzió:
Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
Szabadon választható nappali osztatlan

Tantárgyadatlap
és tantárgykövetelmények

Tervezés

A tantárgy neve angolul: Design Project

Tantárgy kódja Követelmény Kredit
BMEVEKFAL22 0+0,5+0/f 3

A tantárgy tanszéki weboldala (az aktuális félévre vonatkozó információk):

A tantárgyfelelős személy és tanszék:

Dr. Gresits Iván, tudományos főmunkatárs, Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék

A tantárgy előadója:

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:

analitika, kémiai technológia, hidrodinamika, áramlástan, hőtan, készülékelemek, matematika, fizikai alapismeretek, fizikai kémiai alapok.

Kötelező/ajánlott előtanulmányi rend:

előzetes követelmény (kötelező)

Kémiai technológia, Vegyipari műveletek II. (bármely tárgykód)

A tantárgy célkitűzése:

A vegyészmérnöki tanulmányok során megszerzett ismeretek integrált alkalmazása egy adott terméket előállító üzem, gyár(egység) megtervezésén keresztül önálló vagy kiscsoportos formában. A hallgatók feladatmegoldó, döntéshozó és előadó­kész­­ségének fejlesztése

A tantárgy tematikáját kidolgozta:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Gresits Iván

tudományos főmunkatárs

KKFT

Tanulási eredmények:

A tanulási eredmények között az adott szak Képzési és Kimeneti Követelményében [18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet] előírt tanulási eredmények szerepelnek kékkel. Az jelen tantárgy ezekhez való hozzájárulása feketével szedett.

Tudás

Képesség

Attitűd

Autonómia és felelősség

Utolsó módosítás: 2015-08-18 15:04:01

A további tárgyak adatlapjának kiválasztásához kattintson ide.