BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

nyelv / language: hu | en
A tantárgy adatlapja ebben a tantervben:
Adatlapverzió:
Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
Vegyészmérnöki mesterképzési szak nappali MSc

Tantárgyadatlap
és tantárgykövetelmények

Kísérlettervezés

A tantárgy neve angolul: Design of experiments

Tantárgy kódja Követelmény Kredit
BMEVEKFM203 2+1+0/f 3

A tantárgy tanszéki weboldala (az aktuális félévre vonatkozó információk):

A tantárgyfelelős személy és tanszék:

A tantárgy előadója:

Dr. Kemény Sándor

professor emeritus

Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki

Dr. Deák András

ny. egyetemi docens

Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:

M1. Valószínűségszámítás és statisztika c. tárgy anyaga.

A tantárgy célkitűzése:

megtanítani az analitikai és rokon mérési adatok matematikai statisztikai kezelésének és a használható információt gazdaságosan szolgáltató kísérletek tervezésének alapjait és módszereit.

A tantárgy tematikáját kidolgozta:

Dr. Kemény Sándor

professor emeritus

Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki

Dr. Deák András

ny. egyetemi docens

Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki

Dr. Vágó Emese

egyetemi adjunktus

Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki

Tanulási eredmények:

A tanulási eredmények között az adott szak Képzési és Kimeneti Követelményében [18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet] előírt tanulási eredmények szerepelnek kékkel. Az jelen tantárgy ezekhez való hozzájárulása feketével szedett.

Tudás

Képesség

Attitűd

Autonómia és felelősség

Utolsó módosítás: 2015-07-16 14:45:44

A további tárgyak adatlapjának kiválasztásához kattintson ide.