A tantárgy adatlapja ebben a tantervben:
Adatlapverzió:
Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
Vegyészmérnöki alapképzési szak nappali BSc

Tantárgyadatlap
és tantárgykövetelmények

Szénhidrogénipari technológia

A tantárgy neve angolul: Hydrocarbon processing

Tantárgy kódja Követelmény Kredit
BMEVEKTA506 2+0+0/v 3

A tantárgyfelelős személy és tanszék:

Dr. Pátzay György, KKF Tanszék

A tantárgy előadója:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Bajnóczy Gábor

egy. docens

KKF Tanszék

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:

a „Kémiai technológia” című tárgy szén és kőolajfeldolgozással kapcsolatos fejezetei, a szerves kémia, fizikai kémia és a vegyipari műveletek egyes fejezetei.

A tantárgy célkitűzése:

a kőolajfeldolgozás és petrolkémia rendszerének és főbb technológiáinak, termékeinek elemző jellegű, az összefüggésekre rámutató ismertetése, diszkutálása.

A tantárgy tematikáját kidolgozta:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Széchy Gábor

egy. docens

KKF Tanszék

Tanulási eredmények:

A tanulási eredmények között az adott szak Képzési és Kimeneti Követelményében [18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet] előírt tanulási eredmények szerepelnek kékkel. Az jelen tantárgy ezekhez való hozzájárulása feketével szedett.

Tudás

Képesség

Attitűd

Autonómia és felelősség

Utolsó módosítás: 2015-07-06 14:36:54