BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

nyelv / language: hu | en
Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

Tantárgyadatlap
és tantárgykövetelmények

Gyógyszerkémiai alapfolyamatok

A tantárgy neve angolul: Unit processes in Industrial Drug Synthesis

Tantárgy kódja Követelmény Kredit
BMEVESTA606 2+0+0v 2

A tantárgy tanszéki weboldala (az aktuális félévre vonatkozó információk):

A tantárgyfelelős személy és tanszék:

Faigl Ferenc egyetemi tanár, Szerves Kémiai Technológia Tanszék

A tantárgy előadója:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Faigl Ferenc

egyetemi tanár

Szerves Kémiai Techn. Tsz.

Mátravölgyi Béla

tud. munkatárs

MTA-BME SZKTT Kut. Csop.

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:

szerves vegyipari alaptechnológiák, alapvető vegyipari műveleti ismeretek.

A tantárgy célkitűzése:

A tárgy célja, hogy megismertesse a hallgatókat a gyógyszeripari szintézisekben leggyakrabban alkalmazott kémiai reakciók, folyamatok ipari méretű kivitelezésének módjaival és a gyakorlatban közvetlenül hasznosítható ismereteket nyújtson a korszerű finomkémiai, gyógyszeripari szintézisek és a kapcsolódó speciális elválasztási műveletek megvalósításával kapcsolatban.

A tantárgy tematikáját kidolgozta:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Faigl Ferenc

egyetemi tanár

Szerves Kémiai Techn. Tsz.

Utolsó módosítás: 2016-02-18 12:36:44

A további tárgyak adatlapjának kiválasztásához kattintson ide.