BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

nyelv / language: hu | en
Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

Tantárgyadatlap
és tantárgykövetelmények

Biztonságtechnika és munkavédelem

A tantárgy neve angolul: Industrial Safety

Tantárgy kódja Követelmény Kredit
BMEVESZAL07 1+0+0f 2

A tantárgy tanszéki weboldala (az aktuális félévre vonatkozó információk):

A tantárgyfelelős személy és tanszék:

A tantárgy előadója:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Farkas László

egyetemi adjunktus

Szerves Kémiai és Technológia Tanszék

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:

alapvető fizikai, kémiai ismeretek.

A tantárgy célkitűzése:

a tárgy egyik célja megismertetni a hallgatókkal a mérnöki munkához elengedhetetlenül szükséges a tűz- és robbanásveszéllyel, ill. mérgező anyagok kezelésével kapcsolatos alapfogalmakra. A másik nem kevésbé fontos cél, számos gyakorlati példán szemléltetve a biztonságos munkavégzéshez, és menedzseléshez szükséges ismeretekkel lássa el a hallgatókat. A tárgy, az Európához való csatlakozásnak megfelelően érintőlegesen ismerteti a Nyugat-Európában és az USA-ban szokásos biztonságtechnikai szemléletet és gyakorlatot.

A tantárgy tematikáját kidolgozta:

Név:

Beosztás

Tanszék

Dr. Farkas László

egyetemi adjunktus

Szerves Kémia és Technológia Tanszék

Utolsó módosítás: 2017-10-31 09:59:35

A további tárgyak adatlapjának kiválasztásához kattintson ide.