BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

nyelv / language: hu | en
Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
2014
Szakmai törzsanyag
kötelező tantárgy

Tantárgyadatlap
és tantárgykövetelmények

Ipari szerves kémia

A tantárgy neve angolul: Industrial organic chemistry

Tantárgy kódja Követelmény Kredit
BMEVESZM106 2+0+0f 4

A tantárgy tanszéki weboldala (az aktuális félévre vonatkozó információk):

A tantárgyfelelős személy és tanszék:

Keglevich György egyetemi tanár, Szerves Kémia és Technológia Tanszék

A tantárgy előadója:

Dr. Keglevich György

egyetemi tanár

Szerves Kémia és Technológia. Tsz.

Dr. Faigl Ferenc

egyetemi tanár

Szerves Kémia és Technológia. Tsz.

Dombrády Zsolt

term. igazg./c. docens

Chinoin/SzKT Tsz

Dr. Balogh György Tibor

osztvez/c. docens

Richter/SzKT Tsz

Dr. Gerencsér János

ig. hely./c. docens

ComInnex/SzKT Tsz

Dr. Tömpe Péter

ny. tud. fmts./c. docens

Egis/SzKT Tsz

Dr. Kánai Károly

ny. tud. fmts./c. docens

Chinoin/SzKT Tsz

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:

Szerves kémia I és II, Szerves vegyipari technológiák (BSc), Szerves vegyipari alapfolyamatok (BSc), Gyógyszerkémiai alapfolyamatok (BSc) és Gyógyszeripari technológia (BSc)

A tantárgy célkitűzése:

A vegyiparban leggyakrabban alkalmazott ipari kémiai átalakítási módszerek, megvalósítási lehetőségek, fejlesztési és méretnövelési elvek, megoldandó problémák, valamint konkrét példák ill. esettanulmányok bemutatása.

A tantárgy tematikáját kidolgozta:

Dr. Keglevich György

egyetemi tanár

Szerves Kémia és Techn. Tsz.

Utolsó módosítás: 2015-07-27 13:28:03

A további tárgyak adatlapjának kiválasztásához kattintson ide.