BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

nyelv / language: hu | en
Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

Tantárgyadatlap
és tantárgykövetelmények

Gyógyszeripari innováció

A tantárgy neve angolul: Innovation in the Pharmaceutical Industry

Tantárgy kódja Követelmény Kredit
BMEVESZM205 2+0+0v 2

A tantárgy tanszéki weboldala (az aktuális félévre vonatkozó információk):

A tantárgyfelelős személy és tanszék:

Dr. Grün Alajos tud. mts, Szerves Kémia és Technológia Tanszék

A tantárgy előadója:

Dr. Greiner István

kutatási igazgató helyettes

Richter Gedeon Nyrt

Náray Zsófia

Főosztályvezető helyettes

Richter Gedeon Nyrt

Gudics Ágnes

témafelelős

Richter Gedeon Nyrt

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:

Szerves kémia, gyógyszeripari technológia, biokémia gyógyszerkészítmények technológiája

A tantárgy célkitűzése:

A hallgatók megismertetése gyógyszeripari innováció általános elveivel, módszereivel, a terület általános helyzetével (világ Mo.), az originális, generikus és biotechnológiai innováció speciális jellemzőivel, módszereivel és feladataival. Bemutatja a jövő várható fejlődési irányzatait

A tantárgy tematikáját kidolgozta:

Dr. Greiner István

Kutatási igazgató helyettes

Richter Gedeon Nyrt.

Utolsó módosítás: 2016-04-05 14:22:22

A további tárgyak adatlapjának kiválasztásához kattintson ide.