BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

nyelv / language: hu | en
Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

Tantárgyadatlap
és tantárgykövetelmények

Vegyipari technológiák környezetmérnököknek*

A tantárgy neve angolul: Technologies in the chemical industry

Tantárgy kódja Követelmény Kredit
BMEVESZM206 2+0+0f 3

A tantárgy tanszéki weboldala (az aktuális félévre vonatkozó információk):

A tantárgyfelelős személy és tanszék:

Dr. Keglevich György egyetemi tanár, Szerves Kémiai Technológia Tanszék

A tantárgy előadója:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Keglevich György

egyetemi tanár

Szerves Kémia és Technológia Tanszék

Dr. Kiss Nóra Zsuzsa

egyetemi adjunktus

Szerves Kémia és Technológia Tanszék

Dr. Hell Zoltán

egyetemi docens

Szerves Kémia és Technológia Tanszék

Dr. Hegedűs László

tud. főmunkatárs

Szerves Kémia és Technológia Tanszék

Dombrády Zsolt

fejlesztési. igazg./c. docens

Chinoin/SzKT Tsz

Dr. Balogh György Tibor

oszt. vez./c. docens

Richter/SzKT Tsz

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:

Alapvető szerves kémia, technológiai alapok, zöldkémia

Kötelező/ajánlott előtanulmányi rend:

ajánlott előtanulmány

Vegyipari technológiák környezetmérnököknek (BSc)

A tantárgy célkitűzése:

Környezetbarát kémiai alapelvek, módszerek, berendezések és technikák bemutatása, valamint azok alkalmazása szerves vegyipari technológiákban, ill. gyakorlati jelentőségű szintézisekben. A hallgatóság megismeri a korszerű technológiák kritériumait, és esettanulmányokon keresztül a gazdaságossági és környezetvédelmi szempontokat.

A tantárgy tematikáját kidolgozta:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Keglevich György

egyetemi tanár

Szerves Kémia és Techn. Tsz.

Utolsó módosítás: 2017-07-18 11:13:22

A további tárgyak adatlapjának kiválasztásához kattintson ide.