BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

nyelv / language: hu
A tantárgy adatlapja ebben a tantervben:
Adatlapverzió:
Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
Biomérnöki alapképzési szak nappali BSc

Tantárgyadatlap
és tantárgykövetelmények

Biológiai víz és szennyvíztechnológia

A tantárgy neve angolul: Biological water technologies

Tantárgy kódja Követelmény Kredit
BMEVEVMA602 2+0+2/v 4

A tantárgyfelelős személy és tanszék:

Dr. Csikor Zsolt egyetemi docens, Kém. Körny. Folymatmérnöki  Tsz. Környezettechnológia Laboratórium

A tantárgy előadója:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Csikor Zsolt

egyetemi docens

Kém. Körny. Folymatmérnöki  Tsz

Dr. Miháltz Pál

egyetemi tanár

Kém. Körny. Folymatmérnöki  Tsz

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:

általános kémia, analitika, vegyi- és biomérnöki művelet- és eljárástan.

A tantárgy célkitűzése:

kötelező tárgy a biomérnök szakon a környezetvédő szakirány számára, amelynek megfelelő részletességgel megismerteti a hallgatókat a (biológiai) szennyvíztisztítás technológiájával, tárgyalja a szennyvíztisztítás egyes folyamatainak alapvető gyakorlati, technológiai ismereteit, a laboratóriumi gyakorlatok során ill. az annak részeként kezelt üzemlátogatás alkalmával részletes közvetlen gyakorlati ismeretek megszerzését teszi lehetővé. A cél a környezetvédő szakos hallgatók számára a biológiai szennyvíztisztításnak az üzemeltetői szintet részben meghaladó részletességű megismertetése.

A tárgy a differenciált szakmai ismeretanyag része,  tehát az áttekintésen túl a mérnöki kompetenciák tekintetében alkalmazási készség kialakitását is megcélozza, főleg példák bemutatásával.

A tantárgy tematikáját kidolgozta:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Miháltz Pál

Egyetemi tanár

Kém. Körny. Folymatmérnöki  Tsz

Tanulási eredmények:

A tanulási eredmények között az adott szak Képzési és Kimeneti Követelményében [18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet] előírt tanulási eredmények szerepelnek kékkel. Az jelen tantárgy ezekhez való hozzájárulása feketével szedett.

Tudás

Képesség

Attitűd

Autonómia és felelősség

Utolsó módosítás: 2011-11-04 08:10:10

A további tárgyak adatlapjának kiválasztásához kattintson ide.