BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

nyelv / language: hu | en
Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

Tantárgyadatlap
és tantárgykövetelmények

Szennyvíztisztítási technológiák

A tantárgy neve angolul: Waste Water Technologies

Tantárgy kódja Követelmény Kredit
BMEVEVMAKM4 2+0+0f 3

A tantárgy tanszéki weboldala (az aktuális félévre vonatkozó információk):

A tantárgyfelelős személy és tanszék:

Dr. Csikor Zsolt, docens, Dr. Miháltz Pál egyetemi tanár Kém. Körny Folymérn. Tsz, Ktech. Laboratórium

A tantárgy előadója:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Miháltz Pál

egyetemi tanár

Kém. Körny Folymérn. Tsz. KT Labor

Dr. Licskó István

egyetemi docens

Viziközmű, és Környmérn. T.

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:

Környv. Kémia, analitika, biotechnológia, eljárástan, vízminőségvédelem.

Kötelező/ajánlott előtanulmányi rend:


A tantárgy célkitűzése:

alapfokú, általános, de gyakorlatorientált ismeretek átadása a témakörben.

A tantárgy tematikáját kidolgozta:

Utolsó módosítás: 2016-11-17 12:51:16

A további tárgyak adatlapjának kiválasztásához kattintson ide.