Környezeti Mikrobiológia és Biotechnológia Kutatócsoport

Elérhetőség: 1111 Budapest, Gellért tér 4. CH. ép. II. em. 260., Tel: +363-1-463-2347, E-mail: gruiz@mail.bme.hu
Honlap: link
Fő kutatási területek: Biotechnológia
Hulladékkezelési technológiák
Hulladékok újrahasznosítási technológiája
Környezeti kémia
Környezeti technológiák
Nanobiotechnológia
Nanopórusos rendszerek
Nanotechnológia
Vegyészmérnöki tudományok
Egyéb: Környezettoxikológia
Bemutatkozás:

A BME Környezeti Mikrobiológia és Biotechnológia Kutatócsoportja több mint 25 éve foglalkozik környezeti kockázatmenedzsmenttel, azaz a környezeti kockázat felmérésével és a környezeti kockázatot csökkentő technológiák kifejlesztésével. A kutatócsoport tagjai sokrétű tapasztalattal rendelkeznek a vegyi anyagok kvantitatív környezeti kockázatfelmérése és a talaj és víz tesztelésére alkalmazható környezettoxikológiai tesztmódszerek fejlesztése terén. A csoport másik fontos kutatási területe a szerves szennyezőanyagokkal és fémekkel szennyezett területek átfogó környezeti kockázatmenedzsmentje és új környezetbarát remediációs technológiák fejlesztése. A kutatócsoport hozta létre a dinamikusan bővülő KÖRINFO környezetvédelmi tudásbázist, adatbázist és döntéstámogató rendszert, melynek célja, hogy az évek során felhalmozott tudás mindenki számára könnyen elérhetővé váljon.

A Környezeti Mikrobiológia és Biotechnológia Kutatócsoport a környezeti kockázatfelmérés és a talajremediáció kutatásának központja Magyarországon. Referencia munkái között szerepel különböző partnerekkel együttműködve több szénhidrogénnel szennyezett terület bioremediációja például ciklodextrinnel intenzifikált bioremediációval, a gyöngyösoroszi ércbánya terültének környezeti kockázatfelmérése és kémiai stabilizálással kombinált fitoremediációs technológia kidolgozása, az ajkai vörösiszap katasztrófa környezeti kockázatfelmérése, ciklodextrin alapú víztisztítási technológiák kidolgozása, valamint hulladékkal történő talajjavítási technológiák és hulladéklerakók letakarására alkalmas hulladék alapú termesztőközegek kialakítása.

A környezeti kockázatfelméréshez integrált monitoring módszeregyütteseket dolgoztak ki, melynek részeként külön hangsúlyt kapnak a talaj mikrobiológiai és környezettoxikológiai módszerek, melyekkel a szennyezőanyagok valós kockázata jellemezhető. A csoport nevéhez fűződik több direkt kontakt talajteszt és szubletális végpontot alkalmazó víztoxikológiai teszt kifejlesztése bakteriális (pl. Aliivibrio fischeri, Salmonella typhimurium mutagenitási teszt), növényi (pl. Lemna minor), valamint egysejtű (pl. Tetrahymena pyriformis) és többsejtű (pl. Daphnia magna, Heterocypris incongruens, Folsomia candida – Collembola) állati tesztorganizmusokkal.

A BME-n folyó biomérnök és környezetmérnök képzés oktatási feladataiba a csoport a környezeti kockázatmenedzsment, talajremediáció, talajvédelem, környezeti mikrobiológia, környezettoxikológia témájú tárgyak oktatásával, valamint egyéni feladatok, szakdolgozatok és diplomamunkák kapcsán vesz részt.

Legfontosabb publikációk:

Folyóiratcikkek

Farkas, E., Feigl, V., Gruiz, K., Vaszita, E., Ujaczki, E., Fekete-Kertész, I., Tolner, M., Horváth, CM., Berkl Z., Uzinger N., Rékási, M., Molnár, M., (2018) Microcosm incubation study for monitoring the mid-term effects of different biochars on acidic sandy soil applying a multiparameter approach, Process Safety and Environmental Protection, 120, 24-36. https://doi.org/10.1016/j.psep.2018.08.027

Ujaczki, É., Feigl, V., Molnár, M., Cusack, P., Curtin, T., Courtney, R., O'Donoghue, L., Davris, P., Hugi, C., W.H. Evangelou, M., Balomenos, E., Lenz, M. (2018). Reusing bauxite residues: benefits beyond (critical raw) material recovery. Journal of Chemical Technology & Biotechnology. doi: 10.1002/jctb.5687

Fekete-Kertész, I., Piszman, D., Molnár, M. (2017) Particle size and concentration dependent ecotoxicity of nano- and microscale TiO2 -comparative study by different aquatic test organisms of different trophic levels, Water Air & Soil Pollution, 228:245, 1–17. doi: 10.1007/s11270-017-3394-5

Ujaczki, É., Zimmermann, Y., Gasser, C., Molnár, M., Feigl, V., Lenz, M. (2017) Red mud as secondary source for critical raw materials – Extraction study, Journal of Chemical Technology & Biotehnology, doi: 10.1002/jctb.5300

Feigl, V., Ujaczki É., Vaszita, E., Molnár M. (2017) Influence of red mud on soil microbial communities: application and comprehensive evaluation of the Biolog EcoPlate approach as a tool in soil microbiological studies, Science of the Total Environment, 595, 903–911. http://dx.doi.org/10.1016/j.scitotenv.2017.03.266

Ujaczki, É., Zimmermann, Y.S., Gasser, C.A., Molnár, M., Feigl, V., Lenz, M. (2017) Red mud as secondary source for critical raw materials – Purification of rare earth elements by liquid/liquid extraction, Journal of Chemical Technology & Biotehnology. doi: 10.1002/jctb.5289

Molnár, M., Vaszita, E., Farkas, É., Ujaczki, É., Fekete-Kertész, I., Tolner, M., Klebercz, O., Kirchkeszner, Cs., Gruiz, K., Uzinger, N., Feigl, V. (2016) Acidic sandy soil improvement with biochar – a microcosm study, Science of the Total Environment, 563–564, 855–865. doi: 10.1016/j.scitotenv.2016.01.091.

Gruiz, K., Fekete-Kertész, I., Kunglné Nagy, Zs., Hajdu, Cs., Feigl, V., Vaszita, E., Molnár, M. (2016) Direct toxicity assessment – methods, evaluation, interpretation, Science of the Total Environment, 563–564, 803–812, doi: 10.1016/j.scitotenv.2016.01.007

Ujaczki, É., Feigl, V., Farkas, É., Vaszita, E., Gruiz, K., Molnár, M. (2016) Red mud as acidic sandy soil ameliorant: a microcosm incubation study, Journal of Chemical Technology & Biotechnology, 91 (6), 1596–1606. doi: 10.1002/jctb.4898

Ujaczki, É., Feigl V., Molnár, M., Vaszita E., Uzinger, N., Erdélyi A., Gruiz, K. (2016) The potential application of red mud and soil mixture as additive to the surface layer of a landfill cover system: field-study, Journal of Environmental Sciences, 44, 189–196. doi: 10.1016/j.jes.2015.12.014

Fekete-Kertész, I., Kunglné Nagy, Zs., Gruiz, K., Magyar, Á., Farkas, É., Molnár, M. (2015) Assessing toxicity of organic aquatic micropollutants based on the total chlorophyll content of Lemna minor as a sensitive endpoint, Periodica Polytechnica – Chemical Engineering, 59 (4), 262–271. doi: 10.3311/PPch.8077

Nagy, Z.M., Molnár, M., Fekete-Kertész, I., Molnár-Perl, I., Fenyvesi, E., Gruiz, K. (2014) Removal of emerging micropollutants from water using cyclodextrin, Science of the Total Environment, 485–486, 711–719. doi: 10.1016/j.scitotenv.2014.04.003

Klebercz, O., Mayes, W.M., Anton, Á.D., Feigl, V., Jarvis, A.P., Gruiz, K. (2012) Ecotoxicity of fluvial sediments downstream of the Ajka red mud spill, Hungary, Journal of Environmental Monitoring, 14 (8), 2063–2071. doi: 10.1039/c2em30155e

Burke, IT., Mayes, WM., Peacock, CL., Brown, AP.,  Jarvis, AP., Gruiz, K.  (2012) Speciation of Arsenic, Chromium, and Vanadium in red mud samples from the Ajka spill site, Hungary. Environmental Science & Technology, 46, 3085−3092. dx.doi.org/10.1021/es3003475

Renforth, P., Mayes, W.M., Jarvis, A.P., Burke, I.T., Manning, D.A.C. and Gruiz, K. (2012) Contaminant mobility and carbon sequestration downstream of the Ajka (Hungary) red mud spill: The effects of gypsum dosing, Science of the Total Environment, 421–422, 253–259. http://dx.doi.org/10.1016/j.scitotenv.2012.01.046


Mayes, W.M., Jarvis, A.P., Burke, I.T., Walton, M., Feigl, V., Klebercz, O., Gruiz, K. (2011) Dispersal and attenuation of trace contaminants downstream of the Ajka bauxite residue (red mud) depository failure, Hungary, Environmental Science & Technology, 45 (12), 5147–5155. doi: 10.1021/es200850y

Gruiz, K., Molnár, M., Fenyvesi, É., Hajdú, Cs., Atkari, Á., Barkács, K. (2011) Cyclodextrins in innovative engineering tools for risk-based environmental management, Journal of Inclusion Phenomena and Macrocyclic Chemistry (ISSN: 1388-3127), 70:(3-4), 299–306. doi: 10.1007/s10847-010-9909-y

Leitgib, L., Gruiz, K., Fenyvesi, É., Balogh, G., Murányi, A. (2008) Development of an innovative soil remediation: “Cyclodextrin-enhanced combined technology”, Science of the Total Environment, 392, 12–21. doi: 10.1016/j.scitotenv.2007.10.055

Leitgib, L., Kálmán, J. and Gruiz, K. (2007) Comparison of bioassays by testing whole soil and their water extract from contaminated sites, Chemosphere, 66, 428–434, doi:10.1016/j.chemosphere.2006.06.024

Könyvszerkesztés

Gruiz, K., Meggyes, T., Fenyvesi, É. (Eds) (2019) Engineering Tools for Environmental Risk Management, 4.  Risk Reduction Technologies and Case Studies, CRC Press/Balkema, Taylor and Francis Group, London, UK, 558p., ISBN: 9781138001572  ISBN: 9781317697428, https://doi.org/10.1201/b20405

Gruiz, K., Meggyes, T., Fenyvesi, É. (Eds) (2016) Engineering Tools for Environmental Risk Management, 3. Site Assessment and Monitoring Tools, CRC Press/Balkema, Taylor and Francis Group, London, UK, 447p., ISBN: 978-1-138-00156-5

Gruiz, K., Meggyes, T., Fenyvesi, É. (Eds) (2015) Engineering tools for environmental risk management, 2. Environmental toxicology, CRC Press/Balkema, Taylor and Francis Group, London, UK, 447p., ISBN 978-1-138-00155-8

Gruiz, K., Meggyes, T., Fenyvesi, É. (Eds) (2014) Engineering tools for environmental risk management, 1. Environmental Deterioration and Contamination - Problems and their Management, CRC Press/Balkema, Taylor and Francis Group, London, UK, 447p., ISBN:978-1-138-00154-1 (Hbk), ISBN: 978-1-315-77878-5 (eBook PDF).

Díjak, eredmények:

-        „K&H A fenntartható agráriumért” ösztöndíjpályázat 2016 – I. díj TDK kategória – Bacsárdi Szilvia és Rózsa Máté: Innovatív talajjavítás bioszénnel - laboratóriumtól a szabadföldi alkalmazásig (TDK dolgozat) Témavezető: Dr. Molnár Mónika (BME)

-        „K&H A fenntartható agráriumért” ösztöndíjpályázat 2017 – II. díj TDK kategória: Kirchkeszner Csaba: Innovatív talajjavítás bioszénnel - laboratóriumtól a szabadföldi alkalmazásig (TDK dolgozat) Témavezető: Dr. Molnár Mónika (BME)

Vendégprofesszorok:
Csoportvezető neve: Dr. Molnár Mónika, Dr. Gruiz Katalin, Dr. Feigl Viktória