Extrakciós Kutatócsoport

Elérhetőség: sz-edit@mail.bme.hu
Honlap: link
Fő kutatási területek: Áramlásos kémia
Biokatalízis
Élelmiszeripari technológiák
Heterogén katalízis
Környezeti technológiák
Oldószerek kiváltása, alternatív oldószerek
Rezolválás
Sztereoszelektív szintézistechnológia
Technológiai eljárások
Újrahasznosítási technológia
Vegyipari technológia
Zöld kémia
Egyéb: szuperkritikus szén-dioxid, extrakció, fázisegyensúlyok
Bemutatkozás:
A kutatócsoport fő fókusza a szuperkritikus oldószerek, elsősorban a szén-dioxid és elegyeinek alkalmazása olyan problémák megoldására, amelyek hagyományos módszerekkel nem megoldhatóak, vagy a szuperkritikus oldószerek előnyösebb megoldást kínálhatnak. Különös tekintettel egyes iparágak, mint például a gyógyszeripar intenzifikált, folyamatos technológiák iránt megnőtt érdeklődésére, az
alternatív oldószerek kiemelt jelentőséggel bírnak.
A szuperkritikus szén-dioxiddal végrehajtott antiszolvens frakcionálás az utóbbi évek egyre nagyobb érdeklődést kiváltó területe a szakmában. Az eljárás alapja az antiszolvens kristályosítás, amely alkalmas mikroméretű részecskék, kompozitok előállítására, és a morfológia szabályozására. Az antiszolvens frakcionálás célja azonban nem csak a szemcseképzés, hanem azzal egy lépésben végzett elválasztás is. A folyamat hátterére vonatkozó ismereteink hiányosak, ami behatárolja annak
alkalmazási lehetőségeit. A diasztereomer sók és enantiomerkeverékek kristályosításának optimalizálására irányuló kutatásunkat folytatjuk, amelynek célja nagytisztaságú enantiomerek gyors és hatékony előállítása.
Az élelmiszeripar Európában, így hazánkban is nagymértékben (a teljes  élelmiszeripari feldolgozásnak 10-30%-a hulladék) termel hulladékot és mellékterméket, amelyek újrahasznosítása nem megoldott. Célunk, hogy környezeti szempontból előnyös, innovatív, az adott célra nemzetközi szakirodalomban is új megoldással ezen hulladékok értékes anyagait, színezékeit tiszta formában kinyerjük és stabilizáljuk és bemutassuk, hogy mikrobiolológiai és kémiai szempontból is tiszta termékek állíthatóak elő agrár- és élelmiszeripari melléktermékekből. Kifejlesztünk egy nyomás alatti oldószeres extrakciót és antiszolvens frakcionálást kombináló eljárást természetes alapú termékek előállítására, hogy kiküszöböljük a nedves kivonatokkal kapcsolatos stabilitási és utólagos feldolgozási problémákat. A kutatás végső célja a fent említett alapvető kérdések megválaszolásán kívül ennek az új, ígéretes módszernek a fejlesztése, optimalizálása és modellezése, valamint környezetbarát elválasztóműveletként való alkalmazhatóságának vizsgálata.
Legfontosabb publikációk: Publikációs lista: 
https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10013782
https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10062234

Egyes területek legfontosabb publikációi:

Enantiomerek, diasztereomerek  
Lőrincz, L ; Tóth, Á ; Kondor, L ; Kéri, O ; Madarász, J ; Varga, E ; Székely, E; Gas antisolvent fractionation based optical resolution of ibuprofen with enantiopure phenylglycinol, JOURNAL OF CO2 UTILIZATION 27 pp. 493-499. , 7 p. (2018)
Kmecz, I; Varga, Zs; Székely, E; One pot kinetic resolution and product separation with corn germ oil and supercritical carbon dioxide, JOURNAL OF SUPERCRITICAL FLUIDS 141 pp. 218-223. , 6 p. (2018)
Lőrincz, L; Bánsághi, Gy; Zsemberi, M; de Simon Brezmes, S; Szilágyi, IM; Madarász, J; Sohajda, T; Székely, E; Diastereomeric salt precipitation based resolution of ibuprofen by gas antisolvent method, JOURNAL OF SUPERCRITICAL FLUIDS 118 pp. 48-53. , 9 p. (2016)
Székely, E ; Utczás, M ; Simándi, B; Kinetic enzymatic resolution in scCO2 – Design of continuous reactor based on batch experiments, JOURNAL OF SUPERCRITICAL FLUIDS 79 pp. 127-132. , 6 p. (2013)
Bansaghi, Gy; Szekely, E; Mendez Sevillano, D; Juvancz, Z; Simandi, B; Diastereomer salt formation of ibuprofen in supercritical carbon dioxide, JOURNAL OF SUPERCRITICAL FLUIDS 69 pp. 113-116. , 4 p. (2012)
Utczás, M ; Székely, É ; Tasnádi, G ; Monek, E ; Vida, L ; Forró, E ; Fülöp, F ; Simándi, B; Kinetic resolution of 4-phenyl-2-azetidinone in supercritical carbon dioxide, JOURNAL OF SUPERCRITICAL FLUIDS 55 : 3 pp. 1019-1022. , 4 p. (2011)
Thorey, P ; Bombicz, P ; Szilágyi, IM ; Molnár, P ; Bánsághi, G ; Székely, E ; Simándi, B ; Párkányi, L ; Pokol, G ; Madarász, J; Co-crystal of (R,R)-1,2-cyclohexanediol with (R,R)-tartaric acid, a key structure in resolution of the (+/-)-trans-diol by supercritical extraction, and the related ternary phase system, THERMOCHIMICA ACTA 497 : 1-2 pp. 129-136. , 8 p. (2010)
Székely, E ; Bánsághi, G ; Thorey, P ; Molnár, P ; Madarász, J ; Vida, L ; Simándi, B; Environmentally benign chiral resolution of trans -1,2-Cyclohexanediol by two-step supercritical fluid extraction, INDUSTRIAL & ENGINEERING CHEMISTRY RESEARCH 49 : 19 pp. 9349-9354. , 6 p. (2010)
Szekely, E ; Simandi, B ; Illes, R ; Molnar, P ; Gebefugi, I ; Kmecz, I ; Fogassy, E; Application of supercritical fluid extraction for fractionation of enantiomers, JOURNAL OF SUPERCRITICAL FLUIDS 31 : 1 pp. 33-40. , 8 p. (2004)
Növényi eredetű alapanyagok feldolgozása, körforgásos gazdaság
Vági, E; Balázs, M; Komóczi, A; Kiss, I; Mihalovits, M; Székely, E; Cannabinoids Enriched Extracts from Industrial Hemp Residues, PERIODICA POLYTECHNICA-CHEMICAL ENGINEERING 63 : 2 pp. 357-363. , 7 p. (2019)
Calvo, A; Dévényi, D; Kószó, B; Sanz, S; Oelbermann, AL; Maier, M; Keve, T; Komka, K ; Gamse, T; Weidner, E et al. Controlling concentration of bioactive components in cat's claw based products with a hybrid separation process, JOURNAL OF SUPERCRITICAL FLUIDS 125 pp. 50-55. , 6 p. (2017)
Bartolomé, OA; Calvo, GA; Szekely, E; Škerget, M; Knez, Ž; Supercritical fluid extraction from Saw Palmetto berries at a pressure range between 300 bar and 450 bar, JOURNAL OF SUPERCRITICAL FLUIDS 120, Part 1 pp. 132-139. , 8 p. (2017)
Cossuta, D ; Simándi, B ; Vági, E ; Hohman, J ; Prechl, A ; Lemberkovics, É ; Kéry, Á ; Keve, T;Supercritical fluid extraction of Vitex agnus castus fruit, JOURNAL OF SUPERCRITICAL FLUIDS 47 : 2 pp. 188-194. , 7 p. (2008)
Vagi, E ; Simandi, B ; Vasarhelyine, KP ; Daood, H ; Kery, A ; Doleschall, F ; Nagy, B; Supercritical carbon dioxide extraction of carotenoids, tocopherols and sitosterols from industrial tomato by-products, JOURNAL OF SUPERCRITICAL FLUIDS 40 : 2 pp. 218-226. , 9 p. (2007)
Vagi, E ; Simandi, B ; Suhajda, A ; Hethelyi, E; Essential oil composition and antimicrobial activity of Origanummajorana L. extracts obtained with ethyl alcohol and supercriticalcarbon dioxide, FOOD RESEARCH INTERNATIONAL 38 : 1 pp. 51-57. , 7 p. (2005)
Anyagok és egyéb
Varga, D; Alkin, S; Gluschitz, P; Péter-Szabó, B; Székely, E; Gamse, T; Supercritical fluid dyeing of polycarbonate in carbon dioxide, JOURNAL OF SUPERCRITICAL FLUIDS 116 pp. 111-116. , 6 p. (2016)
Kelemen, Zs ; Péter‐Szabó, B ; Székely, E ; Hollóczki, O; Firaha, DS ; Kirchner, B; Nagy, J; Nyulászi, L; An Abnormal N‐Heterocyclic Carbene–Carbon Dioxide Adduct from Imidazolium Acetate Ionic Liquids: The Importance of Basicity, CHEMISTRY-A EUROPEAN JOURNAL 20 : 40 pp. 13002-13008. , 7 p. (2014)
Botka, B ; Füstös, ME ; Tóháti, HM ; Németh, K ; Klupp, G ; Szekrényes, Z ; Kocsis, D ; Utczás, M ; Székely, E ; Váczi, T et al. Interactions and Chemical Transformations of Coronene Inside and Outside Carbon Nanotubes, SMALL 10 : 7 pp. 1369-1378. , 10 p. (2014)
Maggini, L ; Füstös, M-E ; Chamberlain, TW ; Cebrián, C ; Natali, M ; Pietraszkiewicz, M ; Pietraszkiewicz, O ; Székely, E ; Kamarás, K ; De Cola, L et al. Fullerene-driven encapsulation of a luminescent Eu(iii) complex in carbon nanotubes, NANOSCALE 6 : 5 pp. 2887-2894. , 8 p. (2014)
Czakkel, O ; Székely, E ; Koczka, B ; Geissler, E ; László, K; Drying of resorcinol-formaldehyde gels with CO2 medium, MICROPOROUS AND MESOPOROUS MATERIALS 148 : 1 pp. 34-42. , 9 p. (2012)
Díjak, eredmények:
Székely Edit 
Görög Jenő díj (oktatás) 2018
BME egyetemi TDK díj  2017
Bolyai Plakett 2017
Nők a Tudományban Kiválósági Díj 2017
Bolyai János ösztöndíjas 2013-2016
Varga József Egyetemi Díj 2008
International Society for Advencement on Supercritical Fluids, PhD Thesis Award 2005

<<<
Vendégprofesszorok: Bejövő
Monika Johannsen (Universitiy Hamburg-Harburg, Germany) 2015-2019 full courses (Industrial Chromatography, Environemntally benign chemical Processes, Environmentally bening catalytic processes and supervision, consultation)
Thomas Gamse (Technical University of Graz, Austria) from 2013 annually 

Kimenő
Edit Székely 
Technical University of Valladolid, Spain  - 2012
Technical University of Graz, Austria - from 2013 annually 
Annual Summer Course of the High Pressure Working Party of the European Federation of Chemical Engineering - from 2010 annually

Erika Vági
Annual Summer Course of the High Pressure Working Party of the European Federation of Chemical Engineering - from 2019 annually
<<<
Csoportvezető neve: Dr. Székely Edit