Új Átrendeződési Reakciók Vizsgálata Kutatócsoport

Elérhetőség: 1111 Budapest, Gellért tér 4. CH. ép. 1. emelet 126-130., Tel: +36-1-463-2207, E-mail: l-novak@mail.bme.hu
Honlap: link
Fő kutatási területek: Szerves kémia
Új vegyületek szintézise
Növényvédő szerek
Bemutatkozás: A csoport foglalkozik új, várhatóan kedvező hatású indol, kinolin és cikloalkáno-furizokinolinok szintézisével. Új fényvédő hatású vegyületek előállításával. Vizsgálunk új, összetett átrendeződési reakciókat és azok felhasználhatóságát többgyűrűs heterociklusos vegyületek előállítására.
A csoport munkája az integrált növényvédelemben előnyösen alkalmazható juvenil hormonok (pl. methoprén) és rovarferomonok racionális szintézisére, az UVA fény káros hatása ellen védő új anyagok előállítására (pl. benzotriazin származékok és imidazo[1,2-a]pirimidinek), valamint új összetett szigmatróp átrendeződési reakciók feltárására és alkalmazására, várhatóan kedvező hatású új heterociklusos rendszerek előállításában irányul. 
Legfontosabb publikációk:

1.      Magyar Á., Hell Z.: Green Proc. Synth., DOI: 10.1515/gps-2017-0083.

Díjak, eredmények:
Vendégprofesszorok:
Csoportvezető neve: Dr. Novák Lajos