BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

Szakmai ismeretterjesztő előadások


C-vitamin: Mítosz és valóság

2020. november 28. 16 óra

Az on-line előadás keretében foglalkozunk a C-vitamin szervezetünkben betöltött szerepével, érintjük a napi igény problémáját, beszélünk a megadózisú adagolásról, esetleges szerepéről a fertőző betegségek, illetve tumor terápiájában.

Az előadás elérhetősége: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzllMGE1ZmMtMTMxZC00MzFhLWJkNmQtYmU2ZjA5MTYxNTE3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226a3548ab-7570-4271-91a8-58da00697029%22%2c%22Oid%22%3a%22c0e05ff9-1cf9-442d-904a-82f97c7b6770%22%7d

Szarka András az MTA doktora, a BME VBK egyetemi tanára, dékánhelyettese. 1998 óta foglalkozik C-vitamin kutatással, PhD fokozatát a Semmelweis Egyetem Molekuláris Orvostudományok Doktori Iskolájában szerezte 2003-ban, dolgozatában a C-vitamin fehérjék térszerkezet kialakításában betöltött szerepével foglalkozott. MTA doktori fokozatát 2017-ben védte meg Vízoldható antioxidánsok kéz a kézben: C-vitamin és Glutation címmel. Jelenleg Biokémiát, Patobiokémiát és Klinikai Kémiát tanít a BME. Vendégkutatóként C-vitamin transzporttal és anyagcserével foglalkozott a Sienai, a Molise és az Antwerpeni Egyetemen. Számos nemzetközi folyóirat szerkesztőbizottsági tagja. Jelenleg a C-vitamin sejthalálban betöltött szerepét vizsgálja.