BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

Egyetemi Kutatói Ösztöndíj Program (EKÖP)

BME EKÖP oldal: https://www.bme.hu/ekop

BME EKÖP Kooperatív Doktori Program (EKÖP-KDP) oldal: https://www.bme.hu/ekop_kdp_2024

BME EKÖP Portál (pályázatok benyújtása, kezelése): https://ekop.bme.hu/

VBK specifikus pontozási táblázatok és adatok, tájékoztató előadások

Az online VBK-s tájékoztató teljes előadása elérhető itt.

 

Alapképzés és mesterképzés kategória

Doktoráns, Fiatal Kutató I és II, KDP

Pályázatbenyújtás menete a VBK-n

A pályázatot az egyetemi EKÖP portálon kell elkészíteni és minden dokumentumot elektronikus formában kell aláírni. A pályázati adatlapot a portál generálja és a pályázónak kell aláírnia. A tanulmányi eredmények igazolására a KTH által kiállított és aláírt dokumentumot kell kérni, melyet az alap és mesterszakok esetén a Neptun rendszerben a 027-es igazolás kérésével (2024. május 31. határidő!!!) kell kiállíttatni. Doktori jogviszony esetén a dékáni hivatal jogosult kérni a dokumentum kiállítását. A kutatási tervet szintén a pályázónak kell aláírnia. A Témavezetői nyilatkozatot a tanszékvezető és a témavezető aláírásával is el kell látni. Az aláírt kutatási tervet és témavezetői nyilatkozatot, valamint a kitöltött BME befogadó szándéknyilatkozatot 2024. május 31-ig el kell juttatni a vbk.kfi@vbk.bme.hu címre, melyet az aláírást követően visszakap a pályázó. Végül a pályázói nyilatkozatot is alá kell írnia a pályázónak, és minden dokumentummal együtt feltölteni az EKÖP portálra. A megadott pontozási szempontok szerint egyéb dokumentumként kell a tudományos tevékenységet bemutató dokumentációt elkészíteni. A doktoráns és fiatal kutató kategóriákban a tudományos cikkek adatait táblázatosan is meg kell adni az itt letölthető Excel táblázat használatával (szakmai pontok számíthatóak a táblával a megfelelő kategória kiválasztása és a publikációk megadása után. A feltöltendő publikációs lista pedig az adatok megadását követően a nyomtatható adatlap fülön jelenik meg)Elegendő a cikkek első oldalát megadni és a doktoránsok és doktorvárományosok (doktori cím megszerzése előtti pályázók) esetében a társszerzői nyilatkozatokat csatolni. Amennyiben releváns, a nyelvtudást igazoló dokumentumokat is itt kell megadni.