A tantárgy adatlapja ebben a tantervben:
Adatlapverzió:
Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
Vegyészmérnöki alapképzési szak nappali BSc

Tantárgyadatlap
és tantárgykövetelmények

Tervezés

A tantárgy neve angolul: Project Work

Tantárgy kódja Követelmény Kredit
BMEVEKFA777 0+1+0/f 3

A tantárgy tanszéki weboldala (az aktuális félévre vonatkozó információk):

A tantárgyfelelős személy és tanszék:

Dr. Gresits Iván, tudományos főmunkatárs, Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék

A tantárgy előadója:

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:

analitika, kémiai technológia, hidrodinamika, áramlástan, hőtan, készülékelemek, matematika, fizikai alapismeretek, fizikai kémiai alapok

Kötelező/ajánlott előtanulmányi rend:

A tantárgy célkitűzése:

A vegyészmérnöki tanulmányok során megszerzett ismeretek integrált alkalmazása egy adott terméket előállító üzem, gyár(egység) megtervezésén keresztül önálló vagy kiscsoportos formában. A hallgatók feladatmegoldó, döntéshozó és előadó­kész­­ségének fejlesztése.

A tantárgy tematikáját kidolgozta:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Gresits Iván

tudományos főmunkatárs

KKFT

Tanulási eredmények:

A tanulási eredmények között az adott szak Képzési és Kimeneti Követelményében [18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet] előírt tanulási eredmények szerepelnek kékkel. A jelen tantárgy ezekhez való hozzájárulása feketével szedett.

Tudás

Ismeri a kémiai és vegyipari folyamatokra vonatkozó alapvető elveket, tervezési és irányítástechnológiai eljárásokat.

Átfogóan ismeri az anyag- és mérlegegyenletek alkalmazását a tervezésben.

Ismeri a vegyészmérnöki szakterület ismeretszerzési, adatgyűjtési módszereit, azok etikai korlátait.

Ismer alapvető mérnöki kézikönyveket és adatbázisokat.

Képesség

Képes alkalmazni a kémiai folyamatokhoz és kémiai technológiákhoz kapcsolódó elemzés és tervezés számítási, modellezési elveit és módszereit.

Képes értően alkalmazni technológia tervezés során a mérnöki alaptudását.

Képes alapszintű vegyészmérnöki vezetői feladatok ellátására.

A tervezését (javaslatát) mások számára érthetően be tudja mutatni.

Képes más sszakterületek munkáját vegyészmérnöki tervezéssel támogatni.

Attitűd

Autonómia és felelősség

Munkahelyi vezetőjének útmutatása alapján önállóan, a minőség, a biztonság követelményeit betartva végzi szakmai munkáját.

Önálló tervezési munkára képes a vezetővel rendszeresen konzultálva.

Utolsó módosítás: 2019-05-27 11:42:42