A tantárgy adatlapja ebben a tantervben:
Adatlapverzió:
Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
Biomérnöki mesterképzési szak nappali MSc

Tantárgyadatlap
és tantárgykövetelmények

Környezetközpontú folyamattervezés

A tantárgy neve angolul: Environmental benign process design

Tantárgy kódja Követelmény Kredit
BMEVEKFM202 2+2+0/f 4

A tantárgy tanszéki weboldala (az aktuális félévre vonatkozó információk):

A tantárgyfelelős személy és tanszék:

Dr. Tóth András József, Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék

A tantárgy előadója:

Dr. Tóth András József, Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:

a kémiai és biológiai alapismeretek mellett a környezeti eljárástan/vegyipari műveletek során tanultakra.

A tantárgy célkitűzése:

a környezetközpontú folyamattervezés alapjai: nulla emissziójú technológia, hulladékszegény eljárások fejlesztése folyamatintegrációval. Minimális és optimális energiafogyasztás meghatározása. Ipari vízgazdálkodás tervezése. Energiatakarékos szétválasztó rendszerek. Professzionális folyamattervező szimulátor gyakorlatának felhasználó szintű elsajátítása, levegőtisztaság-védelmi rendszer tervezése.

A tantárgy tematikáját kidolgozta:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Benkő Tamás

egyetemi tanársegéd

Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék

Tanulási eredmények:

A tanulási eredmények között az adott szak Képzési és Kimeneti Követelményében [18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet] előírt tanulási eredmények szerepelnek kékkel. A jelen tantárgy ezekhez való hozzájárulása feketével szedett.

Tudás

Rendszerezett tudással rendelkezik a biotechnológiai és környezetvédelmi területeken.

Ismeri a folyamattervezés elvi sémáját.

Ismeri az analízis, szintézis különbségét.

Ismeri a zöld kémia 12 alapelvét.

Rendszerszinten és elemeiben ismeri a biológiai, biotechnológiai ipar több gyártási technológiáját és ezek belső összefüggéseit, a tervezési alapelveket.

Ismeri a szekvenciális moduláris és az egyenletmegoldó módszerek anyag- és hőmérleg számítását.

Ismeri a folyamattervezés szintjeit.

Ismeri a fő környezeti szempontokat a folyamattervezés során.

Ismeri és érti a műszaki és gazdasági jogi szabályozás, a mérnöketika, valamint a globális társadalmi és gazdasági folyamatok bioiparokra vonatkozó alapvető törvényszerűségeit.

Gyakorlati példákon keresztül megismeri a környezetbarát folyamattervezést.

Ismeri az életciklus elemzést, elvégzésének gyakorlati módszertanát.

Képesség

Képes önálló feladatok ellátására a biológiai, biokémiai, mikrobiológiai alapú, biotechnológiai rendszerek fejlesztésében, tervezésében.

Képes tervezési feladatot megcsinálni folyamatszimulátor környezetben.

Képes a biotechnológia törvényszerűségeinek és összefüggéseinek keresésére és megértésére, a megszerzett tudás alkalmazására és gyakorlati hasznosítására.

Képes elválasztástechnikai folyamatokat számítani, a különböző eljárások összefüggéseit megérteni.

Képes valós biológiai, biokémiai, mikrobiológiai alapú, biotechnológiai rendszerekhez kapcsolódó műszaki feladatok esetén a problémamegoldó technikák önálló felhasználására.

Képes hőintegráció és belső anyagáram recirkulációjának megvalósítására.

Alkalmas az együttműködésre, a csoportmunkában való részvételre, kellő gyakorlat után vezetői feladatok ellátására.

Képes önálló problémamegoldásra (szakirodalmi házi feladat) és csapatmunkában való részvételre (tervezési feladat) is.

Attitűd

Nyitott és fogékony a biotechnológiai területeken zajló szakmai, technológiai fejlesztés és innováció megismerésére, elfogadására, és hiteles közvetítésére.

Törekszik tervezési feladatának végrehajtásakor a legkorszerűbb eljárás megkeresésére.

Elkötelezett az eredményesebb működést biztosító műszaki, gazdasági, vállalati irányítási eljárások megismerése és bevezetése iránt.

Feladatának megoldását összetett szemlélettel végzi: műszaki, gazdasági és társadalmi optimum megkeresésével.

Autonómia és felelősség

Figyelembe veszi a munkahelyi egészség és biztonság, a műszaki, gazdasági és jogi szabályozás, valamint a mérnöketika alapvető előírásait.

Törekszik arra, hogy a bioiparban végzett tervezési munkája biztonsági, gazdasági szempontból optimális legyen és megfeleljen a jogi szabályozásoknak.

Utolsó módosítás: 2018-09-04 13:15:20