A tantárgy adatlapja ebben a tantervben:
Adatlapverzió:
Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
Környezetmérnöki mesterképzési szak nappali MSc

Tantárgyadatlap
és tantárgykövetelmények

Zöldkémia és katalízis

A tantárgy neve angolul: Green Chemistry and Catalysis

Tantárgy kódja Követelmény Kredit
BMEVEKFM207 2+0+0/f 3

A tantárgy tanszéki weboldala (az aktuális félévre vonatkozó információk):

A tantárgyfelelős személy és tanszék:

Dr. Mika László Tamás,    Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tsz.

A tantárgy előadója:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Mika László Tamás

Egyetemi docens

Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tsz.

Dr. Tungler Antal

Egyetemi tanár

Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tsz.

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:

Szerves és szervetlen kémia, Fizikai Kémia és Kémiai Technológia

Kötelező/ajánlott előtanulmányi rend:

ajánlott előtanulmány

Szerves és szervetlen kémia

Fizikai és fémorganikus kémia

Kémia technológia

Szerves vegyületek nevezéktana

A tantárgy célkitűzése:

A tárgy célja a katalizis alapjainak és környezetbarát eljárásokban betöltött szerepének bemutatása. A zöld kémia alapjainak és szempontrendszerének ismertetése, a környezetszennyezés molekulársi szintű megelőzési lehetőségeinek bemutatása alapkutatási és iparilag megvalósított technológiákon keresztül

A tantárgy tematikáját kidolgozta:

Dr. Mika László Tamás

Egyetemi docens

Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tsz.

Tanulási eredmények:

A tanulási eredmények között az adott szak Képzési és Kimeneti Követelményében [18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet] előírt tanulási eredmények szerepelnek kékkel. A jelen tantárgy ezekhez való hozzájárulása feketével szedett.

Tudás

Képesség

Attitűd

Autonómia és felelősség

Utolsó módosítás: 2022-09-14 13:36:52