A tantárgy adatlapja ebben a tantervben:
Adatlapverzió:
Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
Környezetmérnöki alapképzési szak nappali BSc

Tantárgyadatlap
és tantárgykövetelmények

Természetvédelem

A tantárgy neve angolul: Conservation of nature

Tantárgy kódja Követelmény Kredit
BMEVEKTAKM1 2+0+0/f 2

A tantárgy tanszéki weboldala (az aktuális félévre vonatkozó információk):

A tantárgyfelelős személy és tanszék:

Csikor Zsolt egyetemi docens Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék

A tantárgy előadója:

Csikor Zsolt

egyetemi docens

Kémiai és környezeti Folyamatmérnöki Tanszék

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:

Középfokú tanulmányi ismeretek

Kötelező/ajánlott előtanulmányi rend:

A tantárgy célkitűzése:

A környezet- és természetvédelem globális, európai és hazai helyzetének, feladatainak és esélyeinek megismertetésén keresztül a hallgatók holisztikus, környezettudatos szemléletének kialakítása.

A tantárgy tematikáját kidolgozta:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Csikor Zsolt

Egyetemi docens

Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék

Tanulási eredmények:

A tanulási eredmények között az adott szak Képzési és Kimeneti Követelményében [18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet] előírt tanulási eredmények szerepelnek kékkel. A jelen tantárgy ezekhez való hozzájárulása feketével szedett.

Tudás

Ismeri a környezetvédelmi szakterület műveléséhez szükséges általános és specifikus matematikai, természet‐ és társadalomtudományi elveket, szabályokat, összefüggéseket.

Ismeri a természetvédelmi szabályozások, szabályozó eszközöket (jogi-, közgazdasági eszközöket)

Átfogóan ismeri a környezeti elemek és rendszerek alapvető jellemzőit, összefüggéseit és az azokra ható környezetkárosító anyagokat.

Természeti értékek megismerése, illetve azok szerepe a komplex ökoszisztéma és biodiverzitás megőrzésében.

Ismeri a környezeti hatásvizsgálatok végzésére és hatástanulmányok összeállítására vonatkozó módszertant és jogi szabályozást.

Környezeti hatásvizsgálatok készítésénél figyelembe veszi a természeti értékekre gyakorolt hatásokat. Megismeri a természetvédelem jogi szabályozóeszközeit.

Képesség

Képes részt venni környezetvédelmi szakértői, tanácsadói, döntés‐előkészítési munkában.

Képes természetvédelmi szempontokat figyelembe venni a tanácsadói és döntés-előkészítési munkában.

Attitűd

Vállalja és hitelesen képviseli a környezetvédelem társadalmi szerepét, alapvető viszonyát a világhoz.

Munkája során szem előtt tartja a természet állapotának megőrzését és a sérülékeny természeti értékek védelmét, ismerve azok társadalmi jelentőségét.

Nyitott a szakmájához kapcsolódó, de más területen tevékenykedő szakemberekkel való szakmai együttműködésre.

Természetvédelmi szakemberek, biológusok szakvéleményét figyelembe veszi a döntés-előkészítési munkában.

Autonómia és felelősség

Utolsó módosítás: 2020-09-12 09:48:40