A tantárgy adatlapja ebben a tantervben:
Adatlapverzió:
Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
Vegyészmérnöki alapképzési szak nappali BSc

Tantárgyadatlap
és tantárgykövetelmények

Élelmiszer mikrobiológia

A tantárgy neve angolul: Food microbiology

Tantárgy kódja Követelmény Kredit
BMEVEMBA002 2+0+0/f 2

A tantárgyfelelős személy és tanszék:

Dr. Suhajda Ágnes tudományos munkatárs, Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszer-tudományi Tanszék

A tantárgy előadója:

Név: Dr. Suhajda Ágnes

Beosztás: tud. munkatárs

Tanszék, Int.: ABÉT

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:

általános és részletes mikrobiológia, biokémia

Kötelező/ajánlott előtanulmányi rend:

előzetes követelmény (kötelező)

Mikrobiológia labor BMEVEMBA312 és Mikrobiológia II. BMEVEMBA401

A tantárgy célkitűzése:

A tárgyat felvevő hallgatók már rendelkeznek alapvető mikrobiológiai ismeretekkel, amelyet e tárgy keretében speciálisan az élelmiszeriparban felmerülő mikrobiológiai vonatkozásokkal elmélyítenek.  

Mikrobák szaporodását és túlélését befolyásoló tényezők állati és növényi nyersanyagokban, feldolgozott élelmiszerekben. Főbb romlások és ezeket előidéző mikroba csoportok, védekezési lehetőségek.

Fermentált élelmiszerek és mikrobáik.

Élelmiszerekkel és ivóvízzel terjedő ill. átvihető egészségkárosítók. Ételfertőzések, ételmérgezések, baktérium- és gombatoxinok.

A tantárgy tematikáját kidolgozta:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Suhajda Ágnes

tud. munkatárs

ABÉT

Tanulási eredmények:

A tanulási eredmények között az adott szak Képzési és Kimeneti Követelményében [18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet] előírt tanulási eredmények szerepelnek kékkel. A jelen tantárgy ezekhez való hozzájárulása feketével szedett.

Tudás

Képesség

Attitűd

Autonómia és felelősség

Utolsó módosítás: 2024-01-09 08:52:54